štvrtok 13. apríla 2023

Bankrot: V marci realita pre 1.076 Slovákov

V prvom štvrťroku 2023 zbankrotovalo 2.038 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní rovnakého obdobia s 2.309 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 11,74 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od októbra do decembra 2022 zbankrotovalo 2.581 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2023 bolo menej o 21,04 percenta. Podľa dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2023 zbankrotovalo už 69.774 obyvateľov Slovenskej republiky.

„Zo štatistík za marec 2023 chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 94 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavovali 8,79 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Z nich bolo 61, resp. 64,89 percenta mužov a 33, resp. 35,11 percenta žien. Zároveň sme zaznamenali aj bankrotujúcich 27 manželských párov a 13 príbuzenských väzieb,“ uvádza Jana Marková. Napriek uvedeným štvrťročným poklesom v marci 2023 bolo na Slovensku vyhlásených až 1.076 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2022 s 843 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 27,64 percenta a v porovnaní s februárom 2023, kedy zbankrotovalo 514 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2023 bolo až o 109,34 percenta viac. Viac osobných bankrotov vyhlásených v jednom mesiaci bolo naposledy pred 28 mesiacmi, v novembri 2020. Vtedy zbankrotovalo 1.147 občanov Slovenska. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 1.069 konkurzov (99,35 percenta) a 7 dlžníkov (0,65 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v marci 2023 ich bolo 95 (8,83 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 981 (91,17 percenta) na majetok nepodnikateľov. V marci 2023 súdy zrušili 792 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 714 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 78 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci 2023 ich pripadalo na mužov 695 a na ženy 381. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 3,14 percentuálneho bodu (61,45 percenta v marci 2022 vs. 64,59 percenta v marci 2023). Podiel žien v marci 2023 medziročne o 3,14 percentuálneho bodu klesol (38,55 percenta v marci 2022 vs. 35,41 percenta v marci 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2023, malo 2,16 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v marci 2022 ich bolo 2,32 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,62 percenta dlžníčok (v marci 2022 ich bolo 2,46 percenta). V marci sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi spolu stali tridsiatnici s 31,51 percentami (30,13 percenta v marci 2022), za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 26,86 percenta (28,59 percenta v marci 2022). Tak ako pred rokom, aj v treťom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 276 a najmenej v Bratislavskom kraji – 57. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v jedinom kraji klesol – v Košickom o 5,22 percenta, v ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol – najviac v Trnavskom – o 94,20 percenta.