streda 5. apríla 2023

SR: Poplatky za bežný účet rozhodujú

Slováci si banku vyberajú najmä podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor ju považujú viac ako dve tretiny (68%) klientov bánk. Tretina (33%) opýtaných na svojej banke oceňuje najmä to, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu. Ďalšia viac ako štvrtina (27%) si najviac cení mobilnú aplikáciu, ktorá sa ľahko ovláda a má mnoho užitočných funkcionalít. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank (on-line populácia SR vo veku od 18 do 60 rokov, N = 920 respondentov, november 2022).

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking. Ten je kľúčový pre tretinu (32%) klientov bánk. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre štvrtinu (26%) opýtaných (v predchádzajúcom roku to bolo 22%) a moderná mobilná aplikácia na správu svojich financií je rozhodujúca pre 24% respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 11% respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6% oslovených. A čo si klienti na svojej banke cenia najviac? Opäť je to najmä skutočnosť, že nemá žiadne, alebo má len nízke poplatky za vedenie bežného účtu (33%), má výbornú mobilnú aplikáciu (27%) a kvalitný internet banking (24%). Medzi ďalšie prednosti banky patria kvalitné a spoľahlivé služby (23%), jej tradícia a dôveryhodnosť (20%) a ochotný, milý či príjemný personál (19%). Klienti ďalej oceňujú aj výhodné úroky na hypotéky či úvery (15%; naposledy to bolo 12%) a výšku úrokovej miery na sporiacom alebo bežnom účte (9%).

Väčšina Slovákov uvádza, že je so svojou hlavnou  bankou spokojná. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93%
opýtaných – z nich je veľmi spokojných 33% a skôr spokojných 60%. Celková spokojnosť klientov bánk tak zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane ale poklesol podiel veľmi spokojných klientov (zo 41% v roku 2021 na 33% v aktuálnom prieskume). Naopak, nespokojnosť deklaruje 7% klientov bánk. Pre viac ako dve tretiny (68%) Slovákov by bol výrazný nárast poplatkov za vedenie bežného účtu najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. S výrazným odstupom nasledujú faktory ako zlé finančné výsledky banky (23%; naposledy to bolo 19%) a nepríjemný či neochotný personál (15%). Ďalšími dôvodmi, kvôli ktorým by klienti začali uvažovať nad zmenou banky sú neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (14%), negatívne informácie o banke (13%) a chýbajúce služby či produkty (13%). Odradiť ich však môže aj slabá mobilná aplikácia (8%). Približne 5% opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky aj kvôli chýbajúcim moderným platobným technológiám ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Podľa prieskumu takmer tri štvrtiny (73%) Slovákov majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V porovnaní s minulým rokom sa toto povedomie zvýšilo o 4 percentuálne body (z pôvodných 69%). Naopak, presný prehľad o službách a výške poplatkov vo svojej banke nemá viac ako štvrtina (27%) klientov bánk. Zaujímavosťou je, že najvyšší prehľad (85%) o poplatkoch deklarujú vysokoškolsky vzdelaní respondenti. S nižším vzdelaním tento prehľad postupne
klesá (SŠ s maturituou – 74%, SŠ bez maturity – 67%, ZŠ – 50%).