utorok 23. mája 2023

SR: Prvá cesta s ohorkami

Ročne sa na celom svete vyhodí až 4,5 bilióna použitých cigaretových filtrov. Plast, acetát celulózy, z ktorého sú vyrobené, sa v prírode rozkladá 15 rokov. Aj na Slovensku 35,8% dospelých fajčiarov ešte stále hádže ohorky na zem. Užívatelia nahrievaného tabaku sú zodpovednejší - tabakové náplne totiž zahadzuje na zem polovica z nich v porovnaní s fajčiarmi klasických cigariet. Do ankety sa zapojilo viac ako 21-tisíc Slovákov a výsledky z nej ukázali, že až 76,3% Slovákov vníma najviac cigaretového odpadu paradoxne na miestach, kde je fajčenie zakázané, teda v okolí zastávok verejnej hromadnej dopravy. 

Takmer 60% Slovákov stále netuší, že ohorky a tabakové náplne je možné recyklovať. Hugo Repáň, zakladateľ EcoButt: „Cigaretový ohorok obsahuje približne 7.000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Akonáhle fajčiar hodí cigaretový ohorok na zem a zaprší, všetky toxické látky sa dostávajú do podzemných vôd a pôdy a kontaminujú tak postupne celý ekosystém. Niektoré výskumy dokonca tvrdia, že už jeden cigaretový ohorok kontaminuje až 5 litrov vody, čo je neskutočne veľa pri množstvách, ktoré každý deň skončia na zemi. Treba si uvedomiť ten environmentálny aspekt. Preto mi napadlo, že ak by sme fajčiarom vyrobili dostatok zberných nádob, tak by ohorky jednoducho nehádzali na zem.“ Vzniklo riešenie, ktoré umožňuje pridanie filtrov do asfaltu. Čierne spojivo, ktoré spája asfalt dokopy, uzatvára toxické látky a tie sú bezpečne zakonzervované v asfaltovej zmesi. V októbri 2022 sa EcoButt-u podarilo vyasfaltovať v Žiari nad Hronom prvú cestu a dnes už okrem klasických ohorkov recykluje aj náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku. Mesačne len v spolupráci s Philip Morris sa spracuje viac ako pol tony tabakových náplní zo zariadení na nahrievanie tabaku, čo vystačí približne na 1000 m² cesty. Philip Morris motivuje a učí svojich zákazníkov, aby tabakové náplne zbierali do špeciálnych uzatvárateľných vrecúšok a nosili ich na recykláciu do predajní.

Množstvo odhodených ohorkov eviduje aj občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré od začiatku vzniku motivuje ľudí upratovať Slovensko. Do ich akcií sa zapojilo viac ako 60.000 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali doposiaľ takmer 1.000 ton odpadu. „Zbierame cigaretové ohorky a tabakové náplne a vnímame to ako problém hlavne v mestách. Vidíme potrebu spätného zberu s motivovaním ľudí, aby vyzbierali napr. PETku ohorkov a dostali za to nejakú odmenu. V Estónsku majú verejné stojany s malými nádobami na ohorky, ktoré si môžu zadarmo so sebou zobrať a do nich potom vkladať ohorky,“ dodala Veronika Repiská.