pondelok 22. mája 2023

SR: Zamestnanosť a priemerná mzda v marci 2023

Zamestnanosť na Slovensku sa v marci tohto roku podľa oficiálnych štatistík zvýšila vo väčšine sledovaných sektorov, len v troch z nich prišlo k jej zníženiu. Rast nominálnych miezd naprieč ekonomikou mierne spomalil, ale zrýchlilo sa tempo poklesu reálnych miezd. Oproti minulému roku si mierne prilepšili len odvetvia s najnižšími zárobkami.

V marci 2023 pokračoval na Slovensku výrazný rast zamestnanosti v odvetví ubytovania, pričom sa stále iba dopĺňali voľné pozície po zamestnancoch prepustených počas pandémie. V informáciách a komunikácii počet zamestnaných osôb vzrástol o 2,4 %, v reštauráciách a pohostinstvách o 1,1 %, v ostatných odvetviach ich rast neprekročil 1 %. Najväčší zamestnávateľ – priemysel mal zamestnanosť rovnakú ako v marci 2022, čím sa prerušilo rok trvajúce obdobie poklesu počtu zamestnancov. Rovnako ako vo februári tohto roku pokračoval pokles zamestnaných osôb v troch odvetviach, a to vo vybraných trhových službách, veľkoobchode a v doprave a skladovaní.

Tempo medziročného rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy v marci 2023 spomalilo. Tak ako minulý mesiac najviac vzrástli mzdy v odvetviach s najnižšími zárobkami – v reštauráciách a pohostinstvách o 18 % na 700 eur, stavebníctve o 15 % na 1.000 eur a v ubytovaní o 15 % na 1.038 eur. Najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami, a to v informáciách a komunikácii o takmer 6 % na 2.617 eur. Vysoká inflácia aj počas marca okresala nominálne zárobky, takže reálne mzdy boli medziročne nižšie v 7 z 10 sledovaných odvetví. Najviac sa prepadli v informáciách a komunikácii o 7,8 %, v doprave a skladovaní o 5,7 % a v priemysle o 5,1 %. Reálna mzda sa zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 % a veľmi mierne v ubytovaní a v stavebníctve (zhodne o 0,2 %).

V prvom štvrťroku 2023 sa na Slovensku zvýšil počet zamestnaných osôb v 7 z 10 sledovaných odvetví. Najviac stúpol v ubytovaní o 7,1 %, nasledovalo odvetvie informácií a komunikácie s rastom o 2,5 %. V ostatných odvetviach zamestnanosť rástla do 1 %. Zamestnanosť medziročne nižšiu o 3 % mali vybrané trhové služby, veľkoobchod o 1,2 % a priemysel o 0,6 %. Nominálna mesačná mzda v tomto období  vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v ubytovaní, až o jednu pätinu, najmenej v informáciách a komunikácii o 7,4 %. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili len ubytovaní o 5 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 1,5 %. V ostatných ôsmich odvetviach prišlo k ich poklesu od 0,3 % v stavebníctve do 6,7 % v informáciách a komunikácii.