štvrtok 25. mája 2023

SR: Ako rozhodujeme o peniazoch

Podľa nového prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika sa celé tri pätiny (61 %) Slovákov v otázke financií nikdy nerozhodovali za chrbtom svojho partnera. Vyše 20 % respondentov samostatne rozhoduje len o zanedbateľných sumách a iba 7 % Slovákov (častejšie muži so 7 % ako ženy so 6 %) spravidla nekonzultuje svoje výdavky a investície s partnerom. Rozhodnutia o investíciách a výdavkoch samostatne prijímajú najmä muži a ženy, ktorí žijú v manželstve či partnerstve a sú vo veku 25 – 34 rokov alebo starší ako 65 rokov (obe skupiny zhodne 8 %).    

„Slováci prijímajú prevažnú väčšinu finančných rozhodnutí spoločne, a to najmä v domácnostiach s väčším počtom detí. Napriek tomu nezanedbateľná časť mužov a žien zatají pred svojím partnerom zvýšenie platu alebo nejaký vedľajší príjem či dedičstvo. Zatiaľčo ženy pred svojimi partnermi skrývajú nákupy nepotrebných vecí, muži sa oveľa častejšie ako ich partnerky nechvália výdavkami na hazard, pôžičkami na svoje meno alebo investíciami. Je dobré mať na pamäti, že ak sa jeden z partnerov dostane do platobnej neschopnosti, spoludlžníkom sa stáva aj partner, ktorý o úvere alebo nevhodnej investícii nevedel,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová. Slováci najčastejšie rozhodujú bez vedomia svojho partnera o výdavkoch, ktoré možno označiť za zbytočné. Týka sa to oveľa viac žien (37 %) než mužov (22 %). Na druhej strane muži (20 %) výrazne častejšie než ženy (8 %) samostatne rozhodujú o investíciách. Slováci tiež často bez súhlasu partnera požičiavajú peniaze príbuzným a priateľom, berú si pôžičky na svoje meno alebo menia dodávateľov rôznych služieb (telefón, internet atď.).

Slováci samostatne rozhodujú o svojich výdavkoch a investíciách najmä preto, že nechcú partnera znepokojovať, čo platí viac pre mužov (43 %) ako pre ženy (19 %). Ženy najčastejšie neinformujú partnera preto, lebo chcú o financiách rozhodovať samé a mať plnú kontrolu nad rozpočtom domácnosti (25 %). V mnohých prípadoch je však dôvodom samostatného spravovania financií skutočnosť, že partner sa o financie nezaujíma (21 %). Vlastnú kontrolu nad financiami ako dôvod nezávislého rozhodovania najčastejšie uvádzajú ľudia vo veku 35 až 44 rokov. Oddelené financie má takmer pätina respondentov a najčastejšie sa jedná o páry vo veku 25 - 34 rokov, ako aj ľudia s čistým príjmom domácnosti nad 2.000 EUR mesačne. „U osôb s najnižšími príjmami je častým dôvodom samostatného finančného rozhodovania nedôvera k partnerovi a finančné rozhodnutia bez konzultácie s partnerom častejšie prijímajú aj pracovníci v poľnohospodárstve či lesníctve,“ spresňuje Jaroslava Palendalová.

Spoločnosť uskutočnila podobný prieskum v roku 2018. Zistila, že najčastejšími dôvodmi sporov o domácich financiách boli výdavky na nepotrebné veci a zatajovanie informácií o výdavkoch pred partnerom (za hlavný zdroj konfliktov to označila štvrtina respondentov).