piatok 4. augusta 2023

EU: Vodík ako alternatívne palivo

Ak chce Európska únia dosiahnuť klimatickú neutralitu, cieľ Európskej zelenej dohody, bude musieť zmeniť spôsob výroby energie a integrovať energetické systémy. Prechod na ekologické hospodárstvo musí ísť ruka v ruke s čistou, cenovo dostupnou a bezpečnou energiou pre firmy aj spotrebiteľov. V júli 2020 Európska komisia predstavila stratégiu pre vodík, ktorá by mala urýchliť vývoj čistého vodíka a jeho využívanie ako hlavného zdroja čistej energie.


Existuje viacero typov vodíka, ktoré sú kategorizované podľa výrobného procesu a výsledných emisií skleníkových plynov. Čistý vodík („obnoviteľný“ alebo „zelený vodík“) sa vyrába elektrolýzou vody pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov a pri svojej výrobe neuvoľňuje žiadne skleníkové plyny. V súčasnosti zohráva vodík iba nepatrnú úlohu pri zásobovaní energiou. Existujú tu viaceré výzvy a obavy, najmä pokiaľ ide o nákladovú konkurencieschopnosť, rozsah výroby, potreby infraštruktúry a vnímanú bezpečnosť. Vodík by však v budúcnosti mohol umožniť dopravu, vykurovanie a priemyselné procesy, ako aj medzi sezónne skladovanie energie bez emisií.

Aké sú výhody vodíka? Vodík predstavuje asi 2 % energetického mixu Európskej únie. Takmer všetok vodík (až 95 %) sa vyrába s použitím fosílnych palív, čim sa ročne uvoľní 70 až 100 miliónov ton CO2. Na základe výskumu by obnoviteľné zdroje energie mohli v roku 2050 dodávať podstatnú časť európskej energie, z čoho by vodík mohol predstavovať až pätinu. Pokryť by mohol 20 - 50% energetického dopytu v doprave a 5 - 20% v priemysle. Obnoviteľné vodíkové hospodárstvo by mohlo výrazne znížiť vplyv na globálne otepľovanie v porovnaní s hospodárstvom založeným na fosílnych palivách. Väčšinou sa používa ako surovina v priemyselných procesoch, ale tiež ako palivo pre vesmírne rakety. Vzhľadom na svoje vlastnosti môže byť vodík dobrým palivom, pretože: jeho použitie na energetické účely nespôsobuje emisie skleníkových plynov, jediným vedľajším produktom procesu je voda, môže sa použiť na výrobu iných plynov, ako aj kvapalných palív, existujúcu infraštruktúru na prepravu a skladovanie plynu možno prispôsobiť pre vodík, má vyššiu energetickú hustotu ako batérie, takže sa dá použiť na prepravu na veľké vzdialenosti a ťažké tovary.