štvrtok 3. augusta 2023

ÚRSO: Ceny energií v roku 2024

Podľa aktuálnej analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu o 110 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Úrad zároveň vypracoval viacero návrhov na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť primerané ceny energií pre slovenských odberateľov aj v roku 2024 na posilnenie ochrany odberateľov.

Súčasné ceny energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov sú prevažne ovplyvnené mimoriadnymi opatreniami štátu - poskytnutie zlacnenej elektriny zo zmluvy s SE a.s. pre domácnosti ako aj zastropovanie cien energií a finančné kompenzácie. Tieto opatrenia však nie sú automaticky aplikovateľné aj na rok 2024. V prípade absencie vládnych opatrení môžu domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov čeliť v roku 2024 zásadnému nárastu koncových cien energií, a to aj napriek poklesu trhových cien energií od konca roka 2022.

Trhové ceny elektriny ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup elektriny na dodávku, na straty v sústavách a na podporu zdrojov OZE a VÚKVET. Pri absencií mimoriadnych opatrení štátu by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli vzrásť v priemere o 81% oproti dnes platným cenám pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky sú v súčasnosti neznáme. Trhové ceny plynu ovplyvňujú predovšetkým náklady na nákup plynu na dodávku a na straty v distribučných sieťach. Pri absencii mimoriadnych opatrení štátu by koncové ceny plynu pre domácnosti na 2024 mohli vzrásť v priemere o 110 % oproti dnes platným cenám pri súčasných úrovniach trhových cien. Dopady na ďalšie cenové položky sú v súčasnosti neznáme.

Návrhy ÚRSO:

  • Implementácia využitia zlacnenej elektriny zo zmluvy s SE a.s. pre domácnosti a prípadné ďalšie cieľové skupiny odberateľov elektriny.
  • Podpora rozvoja a pripájania nových decentralizovaných a obnoviteľných zdrojov elektriny a zariadení na uskladnenie elektriny.
  • Adresná podpora pre cieľové skupiny odberateľov energií v súlade so štátnou sociálnou a daňovou politikou, najmä pre tých, ktorí nebudú mať prístup k zlacnenej elektrine zo zmluvy s SE a.s.
  • Legislatívne ustanovenie definície energetickej chudoby, včítane implementácie opatrení na ochranu domácností spadajúcich do energetickej chudoby.
  • Zvýšenie transparentnosti trhu dodávky ustanovením povinnosti pre dodávateľov zverejňovať ceny a cenníky za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov, najmä na neregulovanom trhu.