utorok 26. septembra 2023

Aktuálne: Finančný stres

Skĺbiť osobný a pracovný život nie je jednoduché, obzvlášť ak ste rodičmi. Tretina slovenských rodín považuje skĺbenie povinností za náročné a takmer polovica opýtaných žije vo finančnom strese. Pomôcť môžu firemná škôlka, príspevok pre prváka či deň voľna v prvý školský deň aj flexibilný pracovný pomer. Práca na skrátené úväzky sa však týka iba 6 % z celkového počtu ponúk. Najviac ponúk na skrátené úväzky nájdu uchádzači v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Z prieskumu portálu Kariéra.sk (4.325 respondentov) vyplynulo, že 31 % rodín má dobre štruktúrovaný denný režim, ktorý im umožňuje všetko efektívne zvládnuť. Len o jedno percento menej sú zastúpené rodiny, ktoré sa síce snažia zladiť všetky povinnosti, avšak považujú to za náročné. Pri posúdení náročnosti zvládania povinností s deťmi boli jednotlivé skupiny rodičov pomerne vyrovnané: 29 % opýtaných to považuje za mierne náročné, 24 % za stredne náročné a 18 % za veľmi náročné. Pre 22 % rodičov nie je zvládanie povinností týkajúcich sa detí náročné. Zladenie práce a starostlivosti o deti by mnohí rodičia nezvládli bez externej pomoci. Až 38 % respondentov priznalo, že sa spolieha na pomoc rodinných príslušníkov, 23 % využíva mimoškolské programy alebo krúžky a 10 % opýtaných má zaplatenú opatrovateľku. Len necelá tretina rodičov zvláda starostlivosť vo vlastnej réžii a nepotrebuje pritom pomoc od okolia.

Neustále zdražovanie, inflácia a nízke platy majú za dôsledok aj finančné problémy v slovenských rodinách. Len tretina opýtaných priznala, že starostlivosť o deti zvláda bez finančných problémov. Takmer polovica respondentov považuje situáciu síce za primeranú, avšak zvládajú ju s určitým finančným stresom. 14 % slovenských rodín má problém vychádzať s peniazmi a 6 % dokonca priznalo výrazné finančné ťažkosti. Medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie výdavky spojené so starostlivosťou o deti považuje takmer tretina opýtaných (26 %) mimoškolské aktivity a koníčky. Ďalej to je oblečenie a základné potreby (20 %), potraviny a bežné nákupy (19 %), výdavky na vzdelávanie (14 %), náklady na starostlivosť o dieťa alebo dennú starostlivosť (11 %), prípadne výdavky na lekárske ošetrenia a zdravotnú starostlivosť (6 %).

Ako to zvládať? Až 40 % rodičov sa snaží znižovať nepodstatné výdavky, aby im zostalo dostatok financií na tie dôležité a potrebné položky, 20 % respondentov hľadá popri hlavnom pracovnom pomere dodatočné zdroje príjmu. Niektorí sa zamestnávajú v druhej práci na čiastočný úväzok, prípadne vykonávajú inú vedľajšiu činnosť. Približne 16 % opýtaných spolieha na vytvorenie prísneho rodinného rozpočtu a 10 % rodičov využíva úspory alebo núdzové fondy, 6 % priznalo prijímanie finančnej podpory od členov rodiny alebo priateľov.