piatok 29. septembra 2023

Smart: ESG reporty

Firmy majú v súčasnosti k dispozícii veľké množstvo nástrojov, ktorými môžu riadiť nielen svoje vnútorné procesy, ale aj ovplyvňovať trhové výsledky. Prieskum v slovenských firmách však potvrdil, že takéto systémy sa u nás využívajú stále minimálne. Aj napriek nesporným benefitom ERP systémov ich využíva len 11 percent slovenských firiem. Odborník upozorňuje, že ich pridaná hodnota nie je len o sledovaní ekonomiky firmy, ale do budúcnosti budú zdrojom dát pre početné reportingy v kontexte agendy ESG.

Pod skratkou ERP (Enterprise Resource Planning) si možno predstaviť rôznorodé nástroje, ktorými firma riadi svoje interné procesy a ktorými tiež môže zefektívňovať svoje fungovanie na trhu. Aj napriek nesporným benefitom, ERP nástroje v práci používa pomerne málo firiem. Deklaruje to 11 percent zamestnancov slovenských firiem. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry MNFORCE pre Seyfor (1.9. až 6.9.2023, 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie). Zo vzorky je 19 percent tých, ktorí ERP nástroje používajú, ale nepoznajú všetky ich benefity. Viac ako polovica opýtaných, 53 percent, tieto systémy a nástroje v práci vôbec nevyužíva. Ak by túto možnosť mali, využilo by ju 61 percent respondentov.

ERP systémy respondenti najčastejšie využívajú na manažment financií a správu zásob. Zhodne tak potvrdilo 28 percent opýtaných. Rovnako, takmer v tretine firiem (27 percent), sa tieto nástroje využívajú na riadenie ľudských zdrojov. V štvrtine firiem ERP systémy pomáhajú s analýzou a správou dát a tiež s nákupom a riadením vzťahov v dodávateľskom reťazci. Za najväčšie benefity považujú zamestnanci lepšiu orientáciu v procesoch (34 percent) a zvýšenú produktivitu (35 percent). S digitálnymi nástrojmi sú spojené prirodzene aj rôznorodé obavy. Ako najčastejšie obavy pri používaní ERP systémov respondenti prieskumu uvádzajú jednak riziko úniku citlivých informácií pri práci (33 percent), technické poruchy a nedostatočnú zákaznícku podporu ERP systémov (26 percent) a tiež hrozbu kybernetických útokov (24 percent).