štvrtok 28. septembra 2023

dTest: Parené syry

Parené syry majú široké využitie, možno ich použiť na zapekanie, do šalátov, ako súčasť studených mís alebo napríklad na grilovanie. Spotrebiteľský časopis dTest sa tentokrát v testovaní zameral na oštiepky a syrové nite. Väčšina vzoriek 11 oštiepkov a 10 druhov syrových nití pochádzala priamo zo slovenskej produkcie.

Skúšky sa zamerali na najvýznamnejšie ukazovatele kvality každého syra, teda obsah tuku, sušiny a tuku v sušine. „Slovenská ani česká mliekarenská vyhláška sa o kvalite oštiepkov a syrových nití nezmieňuje, čiastočnou inšpiráciou preto pre nás bol výrobok predávaný pod chráneným zemepisným označením Slovenský oštiepok. Tento syr sa vyrába na Slovensku z ovčieho mlieka a musí obsahovať aspoň 38 % tuku v sušine a minimálne 48 % sušiny,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová. Medzi testovanými syrmi sa bohužiaľ žiadny chránený Slovenský oštiepok nenachádzal, pretože slovenské supermarkety v čase nákupov vzoriek na testy tento tradičný výrobok neponúkali. Obe predpísané čísla však pomohli porovnať syry medzi sebou. „Pri syrových nitiach sa žiadne porovnávacie čísla nenašli, pri hodnotení sme preto syry porovnávali iba medzi sebou. Vo všetkých prípadoch sme uprednostňovali výrobky s vyššou tučnosťou, sušinou a podielom tuku v sušine,“ upresňuje H. Hoffmannová.

A ako sa výrobkom v skúškach darilo? Väčšina oštiepkov sa zmestila do hodnôt vyžadovaných pre špeciálny Slovenský oštiepok. Rovnako údaje na obale oštiepkov zodpovedali nameraným hodnotám. Pri syrových nitiach bola situácia komplikovanejšia. „Výrobky často sľubovali vyšší podiel tuku, ako sa podarilo v laboratóriu namerať. Pri väčšine z nich bolo možné vysvetliť rozdiel úradnou toleranciou. Avšak v prípade výrobku Jurova špajza Syrové nite bola tučnosť nižšia o viac ako povolených 20 % z deklarovanej hodnoty. Tam už ide o klamanie zákazníkov,“ objasňuje H. Hoffmannová celkové nízke hodnotenie tejto značky. Obal výrobku uvádzal obsah tuku 19,8 g/100 g, zistených však bolo iba 13,4 g/100 g. Po skončení laboratórneho testovania ďalej posúdil parené syry senzoricky panel ôsmich hodnotiteľov. Vyložene nepodarený syr komisia nenašla. V celkovom súhrne padali veľmi dobré a dobré známky, pričom o niečo úspešnejšie boli oštiepky. Najväčší počet bodov zožal Kaufland / Z lásky k tradícii Polooštiepok údený. Pre zaujímavosť: syr vlastnej značky českej vetvy toho istého reťazca skončil za tým slovenským o pár bodov pozadu. Za obidvomi však stál rovnaký slovenský výrobca. Na záver boli syry podrobené mikrobiologickému vyšetreniu, kedy sa vždy v piatich rôznych baleniach jedného výrobku skúmala prítomnosť baktérie E. coli, salmonel, listérií a kvasiniek. Laboratórium nepreukázalo výskyt E. coli ani salmonel. V jednom balení oštiepka na grilovanie značky Zlatý syr sa našli baktérie listérií a tri vzorky ukázali aj nález kvasiniek. „V tejto situácii však nemožno hovoriť o porušení predpisov. Pre množstvo kvasiniek totiž neexistuje limit a hraničný je až stav, kedy ich prítomnosť negatívne ovplyvňuje vzhľad, chuť a vôňu výrobku, k čomu v tomto prípade vôbec nedošlo,“ uzatvára H. Hoffmannová.