utorok 5. septembra 2023

Aktuálne: Koniec lineárnych žiariviek

Direktíva Európskeho parlamentu a rady 2011/65/EÚ, známa pod označením RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), ktorá obmedzuje používanie nebezpečných látok, zasiahla bežných spotrebiteľov už niekoľkokrát. Naposledy vo februári 2023, kedy ukončila výrobu kompaktných a kruhových žiariviek. Najnovšie výroby lineárnych žiariviek T5 a T8. Dôvodom je, žeobsahujú nebezpečnú a zdraviu škodlivú ortuť. Zákaz uvádzania lineárnych žiariviek na trh vstúpil do platnosti 25. augusta 2023. Na Slovensku pritom približne 15,5-tisíc verejných budov stále používa lineárne žiarivky a potrebujú ich výmenu. 

Zákaz výroby a predaja neefektívnych svetelných zdrojov s obsahom nebezpečnej látky núti doterajších užívateľov žiariviek postupne siahať po modernejších riešeniach. Súčasný zákaz je podľa Pavla Góru ideálnou príležitosťou na zníženie emisií prostredníctvom modernizácie osvetlenia: „Správnym riešením sa dá prispieť ku schopnosti monitorovať a udržiavať nízko uhlíkové alebo dosiahnuť absolútne nulové emisie CO2. Nahradiť žiarivky za spoľahlivé a kvalitné osvetlenie však nie je také jednoduché. Zatiaľ čo žiarovky so závitovou päticou majú k dispozícii veľký výber náhrad, LED alternatívy pre lineárne a kompaktné žiarivky nie sú úplne bežné.“ Výmena len svetelného zdroja sa bez úpravy svietidla podľa neho nezaobíde. Táto zdanlivo jednoduchá výmena si vyžaduje technickú aj elektrickú úpravu komponentov. Zásah do výrobku pritom znamená stratu platnosti certifikátov a aj garancie bezpečnej prevádzky. Z tohto dôvodu je potrebné svietidlá nanovo otestovať v laboratórnych priestoroch a získať novú certifikáciu. „Netreba zabudnúť, že správne zvolené nové svietidlo podporuje zdravie a výkon človeka. A tak, hoci sa na prvý pohľad môže kompletná náhrada za LED svietidlo zdať drahšou alternatívou, je napokon, pri celkovom pohľade, predsa len výhodnejšia,“ skonštatoval P. Góra. Ako dodal, prostredníctvom inteligentného riadenia, doplneného senzormi denného svetla a pohybu, ktoré zabezpečia pružné prispôsobovanie intenzity osvetlenia aktuálnym potrebám, sa dá ušetriť až 30 percent energií. A to nad rámec 40 až 50-percetnej úspory, ktorú získame pri výmene svietidla so žiarivkou za LED svietidlo.

Keďže výroba jednotlivých svetelných zdrojov končí a zásoby sa budú zmenšovať, je včasné plánovanie nevyhnutné. Kvôli stúpajúcim cenám materiálov a pre zníženie nákladov za elektrickú energiu je skorý prechod na energeticky efektívne svietidlá viac ako prezieravý. Včasná príprava rekonštrukcie môže pomôcť zmierniť rastúce náklady. „Jednoducho povedané, tí, ktorí plánujú a implementujú prechod na energeticky účinnejšie alternatívy teraz, ušetria viac energie. Len prechodom na LED je možné znížiť spotrebu energie takmer o 50 % a získať návratnosť investície do dvoch rokov,“ uzatvára P. Góra.