piatok 8. septembra 2023

Aktuálne: Pôžičky na školské potreby

Na školské potreby si potrebuje vziať pôžičku približne 5 % slovenských domácností. Prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika zistil, že rast cien školských pomôcok slovenské domácnosti zatiaľ spravidla zvládajú bez nutnosti vziať si úver. Cena nevyhnutnej školskej výbavy pre prváčika môže pritom tento rok presiahnuť aj 200 eur. Najviac rástli ceny výrobkov z papiera, ale medziročne zdraželi aj písacie a výtvarné potreby. 

Pôžičku na školské potreby pre deti si berú predovšetkým rodičia vo veku 25 až 34 rokov, a to spravidla nad rovnakou mierou vo výške nad 200 eur. Najčastejšie si na školské potreby museli požičať obyvatelia Prešovského a Košického kraja (zhodne 8 %). Oproti predchádzajúcemu prieskumu si častejšie potrebujú požičať rodičia s tromi a viac deťmi a tiež nezamestnaní, ktorí potrebujú finančnú výpomoc častejšie než rodičia na rodičovskej dovolenke. Trochu prekvapivým zistením prieskumu je, že okrem nezamestnaných a rodičov na rodičovskej dovolenke si na školské pomôcky požičiavajú vo veľkej miere aj zamestnanci z odboru informačných technológií a telekomunikácií, nasledovaní zamestnancami v priemysle a stavebníctve. Na výbavu do školy si tiež častejšie požičiavajú ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity a s osobným príjmom do 600 eur.

„Po nákupe základnej výbavy na začiatku školského roka čakajú na rodičov ďalšie výdavky spojené so školskými výletmi aj mimoškolskými aktivitami, ako sú rôzne záujmové krúžky. Rodiny, ktorým ich príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Súčasne štát vypláca rodičom prváčikov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa 110 eur. Rodičia oň nemusia žiadať, štát ho posiela automaticky spolu s prídavkami na dieťa. Okrem príspevku od štátu pomáhajú rodičom s prváčikmi aj samotné obce alebo mestské časti, ale obec je nutné požiadať.