štvrtok 30. novembra 2023

EU: Emisne neutrálne technológie

Novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 miliardy EUR na podporu zavádzania inovačných technológií dekarbonizácie vyhlásila Európska komisia. Výzva je financovaná z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), čo zdôrazňuje význam stanovovania cien uhlíka pre zelenú transformáciu. Komisia zvýšila celkový objem dostupných finančných prostriedkov a v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zdvojnásobila rozpočet vyčlenený na projekty v oblasti výroby čistých technológií. Na posilnenie priemyselnej výrobnej kapacity, vedúceho postavenia v oblasti technológií a odolnosti dodávateľského reťazca v Európe je k dispozícii 1,4 miliardy EUR.

Predkladatelia projektov môžu požiadať o granty v rámci piatich tematických okruhov s odlišnými rozpočtovými a kapitálovými výdavkami (CAPEX):
  • Všeobecná dekarbonizácia (rozsiahla) – 1,7 miliardy EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 100 miliónov EUR
  • Všeobecná dekarbonizácia (stredného rozsahu) – 500 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 20 miliónov do 100 miliónov EUR
  • Všeobecná dekarbonizácia (malého rozsahu) – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 2,5 milióna do 20 miliónov EUR
  • Výroba čistých technológií – 1,4 miliardy EUR k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie, tepelné čerpadlá a výrobu vodíka
  • Pilotný projekt – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na hĺbkovú dekarbonizáciu.
Projekty sa budú posudzovať na základe ich potenciálu znížiť emisie skleníkových plynov, stupňa inovácie, vyspelosti, opakovateľnosti a nákladovej efektívnosti. Inovačný fond môže pokryť až 60 % príslušných nákladov daného projektu. Okrem technológií v energeticky náročných priemyselných odvetviach (vrátane leteckej dopravy), energie z obnoviteľných zdrojov alebo uskladňovanie energie sú teraz výzvy Inovačného fondu po nedávnej revízii smernice o ETS otvorené aj pre odvetvia námornej dopravy, cestnej dopravy a budov. Sľubné projekty, ktoré nie sú dostatočne pripravené na získanie grantu alebo ktoré neboli vybrané na financovanie z dôvodu rozpočtových obmedzení, môžu využívať pomoc Európskej investičnej banky na rozvoj projektov (PDA).

Predkladatelia projektov môžu podávať žiadosti prostredníctvom portálu financovania a ponúk EÚ do 9. apríla 2024 do 17.00 hod. (SEČ). O výsledkoch hodnotenia budú informovaní vo štvrtom štvrťroku 2024. Úspešní žiadatelia podpíšu dohody o grante v prvom štvrťroku 2025.