piatok 1. decembra 2023

SR: Ceny nehnuteľností v 3. štvrťroku 2023

Slovenské nehnuteľnosti určené na bývanie v 3. štvrťroku t. r. v porovnaní s letom už podľa štatistického úradu mierne zdraželi. Kupujúci však za domy a byty ešte stále platili menej než pred rokom. Zlacňovanie sa prejavilo vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského.

Realizačné ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 3. štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 0,8 % najmä vplyvom viac než 1 % rastu cien existujúcich nehnuteľností. Nové nehnuteľnosti naďalej zlacňovali, medzikvartálne o 0,4 %. V medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty v priemere o 3,8 % nižšie sumy než pred rokom. Zlacňovanie na medziročnej úrovni bolo vyššie ako v predošlom štvrťroku. Dynamickejšie klesli ceny nových nehnuteľností a to o 4,6 %. Existujúce nehnuteľnosti boli medziročne lacnejšie o 4,3 % a tempo poklesu cien tohto segmentu trhu sa zrýchlilo. V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010 - bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 79,5 %. Z regionálneho hľadiska sa medzikvartálny rast cien nehnuteľností prejavil v piatich regiónov Slovenska, najvýraznejšie  v Nitrianskom kraji. Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny stúpli v polovici z 8 regiónov Slovenska, najdynamickejšie práve v Nitrianskom kraji o 7,2 %. Novým nehnuteľnostiam rástli ceny len v troch krajoch, a to v Košickom, Trnavskom, a výraznejšie, o viac ako 7% v Nitrianskom kraji.

V medziročnom porovnaní sa domy a byty predávali lacnejšie takmer vo všetkých regiónoch, jedinou výnimkou bol Trnavský kraj, kde mierne vzrástli ceny nových aj existujúcich nehnuteľností. V ostatných regiónoch sa byty predávali lacnejšie, a to najmä pod vplyvom zníženia cien existujúcich nehnuteľností. Pokles cien starších bytov a domov bol od 13,4 % v Žilinskom kraji po 1,1 % v Bratislavskom kraji. Pri nových bytoch bola situácia rozkolísanejšia, pokles bol len v piatich regiónoch, a to od 14,9 % v Žilinskom kraji po 4,4 % v Košickom kraji.