utorok 28. novembra 2023

EU: Oprava namiesto kúpy, a to aj po uplynutí záruky

Vyhadzovanie spotrebného tovaru, ktorý by sa dal ešte opraviť, má veľký vplyv na životné prostredie, pretože v Európskej únii sa každoročne vyprodukuje 261 miliónov ton emisií CO2 a 35 miliónov ton odpadu, pričom sa spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov. Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre výmenu tovaru namiesto jeho opravy, prídu každý rok približne o 12 miliárd eur. Podľa štúdie Európskej komisie by 77 % občanov EÚ uprednostnilo opravu pred kúpou nového tovaru. Nový návrh o práve na opravu dopĺňa iniciatívy EÚ o ekodizajne a o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie.

V rámci zákonnej záručnej lehoty budú musieť predajcovia uprednostniť opravu, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, okrem prípadov, kedy oprava nie je možná alebo je pre spotrebiteľa nevýhodná. Europoslanci tiež navrhujú predĺžiť zákonnú záruku o jeden rok od dátumu opravy výrobku. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia aj naďalej právo požiadať o opravu výrobkov, ako sú práčky, vysávače, smartfóny a bicykle. Aby bola oprava atraktívnejšia, výrobcovia by mali na čas trvania opravy zapožičať spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak sa výrobok opraviť nedá, výrobcovia by mali namiesto neho ponúknuť repasovaný výrobok.

Spotrebiteľov od opravy výrobku často odrádzajú vysoké náklady, sťažený prístup k opravárenským službám alebo konštrukčné prvky, ktoré bránia oprave. Parlament chce preto zabezpečiť, aby nezávislé opravovne, subjekty vykonávajúce renováciu a repasáciu, ako aj koncoví používatelia mali prístup ku všetkým potrebným náhradným dielom, informáciám a nástrojom za primeranú cenu.Okrem toho majú špecializované on-line platformy pomôcť spotrebiteľom nájsť miestnych opravárov (vrátane tzv. opravárenských kaviarní) a predajcov renovovaného tovaru v ich okolí. Poslanci tiež navrhujú využiť vnútroštátne fondy opráv na poskytovanie poukážok a iných finančných stimulov, aby tak boli opravy cenovo dostupnejšie a atraktívnejšie.