utorok 2. januára 2024

On-line: Zmeny v sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších zmien v oblasti sociálneho poistenia od 1. januára 2024: zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení, zmeny v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení i zmeny týkajúce sa II. dôchodkového piliera a Sociálnej poisťovne. Na webových stránkach poisťovne sa dozviete aj o zmenách pri výbere odvodov a o ďalších novinkách.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od januára 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky odvodov. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1. januára 2024 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 605,50 eura, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8.477 eura, sa zvyšuje na 9.128 eur.

Nová výška odvodov SZČO a DPO za január 2024
· Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 216,13 eura.
· Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 3.025,93 eura.
· Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 229,17 eura.
· Maximálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 3.208,49 eura.

Maximálne poistné zamestnanca a zamestnávateľa
· Maximálne poistné zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti predstavuje 858,03 eura.
· Maximálne poistné zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 2.300,25 eura.

Od 1. januára 2024 tiež platí novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej nastáva u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva a v spojitosti s ňou aj zmena v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia. Od nového roka tak bude mať poistenec, a to zamestnanec a SZČO, vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom
· poberá materské,
· by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné budú mať v období, počas ktorého nepoberajú materské, pričom nárok na materské by im trval a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískali potrebných 270 dní nemocenského poistenia.

Od januára 2024 bude mať tiež zamestnanec prerušené povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, kedy majú nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku. Zároveň podľa svojho vyhlásenia nesmú vykonávať činnosť SZČO, ak neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.