piatok 8. decembra 2023

SR: Mzdy v 3. štvrťroku 2023

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku počas 3. štvrťroka 2023 podľa štatistického úradu vzrástla medziročne o 8,3 % na 1.403 eur. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 107 eur viac než pred rokom. Pokračujúci rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia prispeli už tretíkrát po sebe k zmierneniu dynamiky poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2023 vzrástla o 1,4 %.

Medziročné zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 2,1 % v odvetví vzdelávania až po 18,5 % pri činnostiach v oblasti nehnuteľností. Celkovo vyššie medziročné rasty o vyše 10 % dosiahli zamestnanci v deviatich odvetviach hospodárstva. Kým v jarných mesiacoch odolali mzdy inflácii len v šiestich, v 3. štvrťroku tohto roka sa ich počet zvýšil na 11. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Najvýraznejší, viac než 6 %, prepad reálnej mzdy pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy. Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, vykázali mierny rast reálnych miezd. V priemysle priemerné mzdy stúpli nominálne o 9,4 % na úroveň 1.471 eur, reálny rast tak predstavoval 0,5 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli v nominále výraznejšie, a to o 10,6 % (na 1.356 eur), obchodníkom reálne platy vzrástli o 1,6 %.

Vo väčšine bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (876 eur) a v ostatných činnostiach (991 eur). Len v týchto dvoch odvetviach neprekročila priemerná hrubá mzda hranicu tisíc eur. V ubytovacích a stravovacích službách zaznamenali zároveň aj jeden z najvyšších prepadov reálnej mzdy, až o 4,5 %. V ostatných činnostiach reálne mzda klesla o 0,6 %. Priemernú mesačnú mzdu nad 2 tisíc eur mali len zamestnanci v odvetví informácie a komunikácia (2.301 eur), finančné a poisťovacie činnosti (2.245 eur) a tiež v dodávke elektriny, plynu a pary (2.187). Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.695 eur). Priemerný hrubý zárobok piaty kvartál po sebe presiahol hranicu tisíc eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Aktuálne sa pohyboval od 1.093 eur v Prešovskom kraji do 1.331 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2022 s najvyšším relatívnym prírastkom o 8,8 % v Trenčianskom kraji. Reálna mzda vzrástla iba v Bratislavskom kraji (o 0,6 %), vo všetkých ostatných krajoch reálne platy klesli, najviac v Košickom (o 3 %).

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku 1.383 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,2 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 1 p. b. Reálna mzda klesla o 2,5 %. Tempu inflácie stačili odolať len štyri z 19 odvetví hospodárstva SR.