piatok 15. decembra 2023

Bankroty: Muži bankrotujú stále častejšie

V novembri tohto roku zbankrotovalo 594 občanov Slovenska. Oproti minulému roku s 800 bankrotmi ide o pokles o 25,75 % a v medzimesačnom porovnaní, kedy v októbri zbankrotovalo 986 dlžníkov, ide o 39,76 % zníženie. Podľa analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra t. r. bolo na Slovensku vyhlásených celkom 76.410 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v novembri, bolo 84 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 71 % mužov a 29 % žien. Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje až 14,4 %. Je to o 3 percentuálne body viac, než je dlhodobý priemer,“ uviedla analytička Jana Marková. Z vyhlásených 584 konkurzov sa 10 dlžníkov rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 91 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov.

Najviac bankrotov počas minulého mesiaca bolo v Nitrianskom (108) a v Bratislavskom (98) kraji. Naopak najmenej bankrotov vyhlásili dlžníci v Košickom (25) a v Žilinskom (51) kraji. Najčastejšie bankrotovali tridsiatnici a štyridsiatničky. Na mužov pripadalo z osobných bankrotov v novembri 382 a na ženy 212. Stále viac bankrotujú muži, v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 4,43 p. b. Naopak, pomer žien, ktoré zbankrotovali, v novembri medziročne klesol o 4,43 p. b. Zaznamenaných bolo aj 13 bankrotujúcich manželských párov a dve rodinné väzby.