utorok 5. marca 2024

EU: Vodičské čakajú zmeny

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel Európskej únie. Keďže každý rok vyhasne na cestách EÚ viac ako 20 000 životov, Európsky parlament podporil reformu pravidiel EÚ týkajúcich sa vodičských preukazov s cieľom zabezpečiť, aby prispievali k bezpečnosti cestnej premávky a zelenej a digitálnej transformácii. Ďalšie kroky v kontexte tohto návrhu prijme nový parlament, ktorý bude zvolený 6. - 9. júna 2024.

Vodiči by mali byť lepšie pripravení na skutočné situácie a zároveň si uvedomovať riziká, najmä pokiaľ ide zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorými sú chodci, deti, cyklisti či používatelia elektronických kolobežiek. Preto jazda v snehu a klzkých podmienkach, bezpečné používanie telefónu počas jazdy, mŕtve uhly, asistenčné systémy vodiča a bezpečné otváranie dverí vozidla by mali byť súčasťou skúšok vodiča na získanie preukazu. Neskúsení vodiči by mali prejsť skúšobnou dobou v trvaní najmenej dvoch rokov, počas ktorej by podliehali určitým obmedzeniam, akými sú prísnejšie [nulové AM 285] alkoholové limity počas jazdy a prísnejšie sankcie za nebezpečnú jazdu. S cieľom zmierniť nedostatok profesionálnych vodičov sa poslanci tiež dohodli, že 18-ročným osobám umožnia získať vodičský preukaz na vedenie nákladného vozidla alebo autobusu s najviac 16 cestujúcimi za predpokladu, že sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Okrem toho 17-roční by mali mať nárok aj na vodičský preukaz pre osobné automobily alebo nákladné vozidlá, ak ich sprevádza skúsený vodič.

Na podporu jednotného trhu EÚ sa poslanci zasadzujú za zavedenie digitálneho vodičského preukazu, ktorý by bol dostupný na mobilnom telefóne a ktorý by bol úplne rovnocenný s fyzickým vodičským preukazom. Podľa poslancov by mali byť vodičské preukazy platné najmenej 15 rokov pre motocykle a osobné automobily a päť rokov pre nákladné vozidlá a autobusy. Nepodporili skracovanie platnosti vodičských preukazov pre starších ľudí, ako to navrhla Európska komisia, s cieľom zabrániť diskriminácii a zabezpečiť ich právo na voľný pohyb a účasť na hospodárskom a spoločenskom živote. Poslanci súhlasia s tým, aby vodiči posudzovali vlastnú spôsobilosť viesť motorové vozidlo pri vydávaní a obnovovaní vodičského preukazu, pričom umožňujú krajinám EÚ rozhodnúť, či by sa sebahodnotenie malo nahradiť lekárskym vyšetrením zahŕňajúcim kontrolu zraku a kardiovaskulárneho systému vodiča. Poslanci však chcú, aby vlády EÚ vynaložili väčšie úsilie na zvyšovanie povedomia verejnosti o mentálnych a fyzických signáloch, ktoré môžu robiť osobu rizikovou pri vedení vozidla.