piatok 8. marca 2024

SR: Ceny nehnuteľností v 4. kvartáli 2023

Nehnuteľnosti na Slovensku boli na konci roka podľa štatistického úradu medziročne lacnejšie najmä zásluhou nižších cien nových domov a bytov. V porovnaní s letom síce zdraželi, medziročne však boli stále lacnejšie najmä vplyvom znižovania cien nových bytov a domov. Rozkolísaný vývoj cien zaznamenali regióny SR najmä pri starších nehnuteľnostiach.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v poslednom štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 2,1 % (nové ako aj existujúce nehnuteľností). Ceny existujúcich nehnuteľnosti zdynamizovali rast z predošlého štvrťroku, novým nehnuteľnostiam vzrástli prvýkrát od konca roka 2022. V medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty stále o 1,1 % nižšie sumy ako v rovnakom období roka 2022. Zlacňovanie však v porovnaní s letom výrazne pribrzdilo. Existujúce nehnuteľnosti sa v priemere predávali za rovnaké ceny ako pred rokom, nové nehnuteľnosti už tretí štvrťrok v rade za ceny približne o 4 % lacnejšie ako pred rokom. V dlhodobom porovnaní (s priemerom roka 2010 - bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 83,2 %.

Z regionálneho hľadiska ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli najvýraznejšie o 3,9% v Bratislavskom kraji a lacnejšie sa predávali len v Nitrianskom kraji. Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny medzikvartálne stúpli najdynamickejšie v Banskobystrickom kraji (takmer o 7 %). Mierne zlacňovanie z predošlého obdobia pretrvalo v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Nové nehnuteľnosti v porovnaní s letom zdraželi najvýraznejšie v Bratislavskom kraji (o 6 %). Pokles cien nových domov a bytov sa prejavil v Banskobystrickom, Trnavskom a najviac o 7,5 % percent v Nitrianskom kraji. Naďalej však boli ceny nehnuteľností vo väčšine regiónov nižšie ako pred rokom, výnimkou boli len Nitriansky a Trnavský kraj. Zásadnejšie medziročné poklesy sa odzrkadlili najmä pri nových nehnuteľnostiach, až v piatich krajoch to bolo o viac ako 5 %. Najvýraznejší pokles nových domov a bytov o 9 % bol v Banskobystrickom kraji. Výrazne lacnejšie ako pred rokom sa predávali novostavby aj v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Aj napriek tomu, že na celoslovenskej úrovni ceny starších nehnuteľností medziročne zostali nezmenené, vývoj v jednotlivých krajoch bol pomerne rozmanitý. Poklesy cien existujúcich domov a bytov v 5 krajoch však totálne prekryli rýchlejšie rasty vo zvyšných 3 krajoch. Lacnejšie (do 4 %) sa predávali tieto nehnuteľnosti najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji, mierne lacnejšie aj v Bratislavskom kraji. Úplne opačný trend rastu cien starších domov a bytov nastal predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde ceny medziročne vyskočili ceny o 7,2 % a v Trnavskom kraji rástli o 4,8 %. Nepatrný rast zaevidoval aj Žilinský región.