piatok 31. mája 2024

AI: Pozitívny vplyv?

Najnovší globálny prieskum spoločnosti Softronic (1 000 účastníkov, z 30 krajín) o vplyve umelej inteligencie (AI) na spoločnosť a jej využívaní na pracovisku ukázal, že väčšina pracovníkov (60 %) verí jej pozitívnemu vplyvu. Až 60 % respondentov verí, že by AI zlepšila spoločnosť, oproti 19 %, ktorí si myslia, že spôsobí viac škody ako úžitku. Takmer polovica (46 %) za posledných šesť mesiacov v práci používalo nástroje AI.

Podľa výsledkov tohto prieskumu častejšie využívajú umelú inteligenciu na svoju prácu mladší pracovníci: 56 % zamestnancov vo veku 18 až 24 rokov v porovnaní so 45 % zamestnancov vo všetkých vekových skupinách. Respondenti z rovnakej vekovej skupiny s najväčšou pravdepodobnosťou veria, že AI nahradí ich prácu (46 % oproti 31 %). Značná väčšina ľudí (56 %) tiež verí, že im nástroje AI pomôžu s ich pracovnými úlohami namiesto toho, aby ich nahradili.

ChatGPT sa ukázal ako celosvetovo najpoužívanejší nástroj AI: 42 % tých, ktorí používali nástroje AI, uviedli, že použili práve ChatGPT. Nasledovali Google Gemini (Bard) (20 %) a Copilot (16 %). Naopak 40 % respondentov uviedlo, že tieto nástroje AI nepoužíva.