utorok 28. mája 2024

Radíme: Reklamácia nábytku

Zariaďujete byt a zakúpený nábytok nie je v poriadku? Rovnako ako pri iných výrobkoch sa nedostatky nábytku riešia štandardnou reklamáciou. Aj ostrieľaný spotrebiteľ by si však mal dať pozor na špecifiká, ktoré taká reklamácia nábytku obsahuje. Môžete sa ocitnúť v situácii, kedy vám po právnej stránke reklamácia prebieha v poriadku, problematický však môže byť postup vybavovania reklamácie.

Kúpite veľkú skriňu a úchytka jednej zásuvky je chybná. V reakcii na reklamáciu predajca chce, aby ste rozmernú skriňu celú rozmontovali a zaslali mu ju na posúdenie, rovnako ako pri každej inej štandardnej reklamácii... Žiadne obavy, nebudete ju musieť celú rozoberať. Zákon vám totiž neukladá povinnosť odoslať predajcovi tovar so všetkými časťami, ktoré na vybavenie reklamácie nie sú potrebné. Išlo by teda o neprimeranú požiadavku zo strany predávajúceho.

Čo však robiť v prípade, keď je nepoužiteľná celá skriňa a teda sú demontáž a odoslanie predajcovi naozaj potrebné? Nemusíte zháňať veľké auto od suseda ani „sťahovákov“. Spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie nedostatku na mieste, kde sa výrobok nachádza, alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Od spotrebiteľa nie je možné vyžadovať, aby sám zabezpečil prepravu tovaru so značnou hmotnosťou a rozmermi k predajcovi. Zabezpečenie dopravy je tak na predajcovi. Avšak v niektorých prípadoch aj objednanie prepravnej služby môže byť zo strany predajcu chybným krokom. Isté typy nábytku, napríklad vstavaný nábytok, vyžadujú, aby boli namontované doma. Ak sa závada prejavila po takejto montáži, mal by predávajúci zabezpečiť demontáž chybnej veci a následnú montáž veci novej, bezchybnej. Spravidla by tak mal doraziť pracovník spôsobilý výrobok demontovať a odviezť. „Ak by však predajca aj napriek tomu objednal iba zvoz cez prepravnú službu, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, teda okrem dopravy aj náklady vzniknuté demontážou poškodenej veci a následnou opätovnou montážou veci bez vady,“ dodala Eduarda Hekšová z dTestu.