streda 1. mája 2024

Bebbo: Pre rodičov detí do 6 rokov

Mobilná aplikácia umožňuje sledovať a podporovať vývin dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania. Dostupná je v 15 krajinách sveta a stiahnutá bola viac ako miliónkrát. K dispozícii je zadarmo, neobsahuje reklamy a dá sa stiahnuť na App Store aj Google Play. Na adaptácii pre Slovensko pracovali slovenskí špecialisti na detské zdravie z radov pediatrov, vývinových psychológov aj špeciálnych a liečebných pedagógov.

Všetky údaje zadané do aplikácie na účely personalizácie sa ukladajú výlučne v osobnom zariadení používateľa. Má jednoduchú navigáciu a dôveryhodné informácie sú podávané zrozumiteľnou formou. Ak je obsah vopred stiahnutý, môže byť k dispozícii aj bez prístupu k internetu. Personalizovaný obsah sa prispôsobí na základe konkrétneho veku a pohlavia dieťaťa, ktoré rodičia zadajú hneď po stiahnutí.

Aplikácia poskytuje interaktívne nástroje v štyroch oblastiach. Pomocou zaznamenávania údajov o hmotnosti a výške môžu rodičia sledovať rast a prospievanie svojho dieťaťa. V záložke Preventívne prehliadky sú uvedené podrobné informácie o vykonávaných pravidelných preventívnych vyšetreniach u primárneho pediatra, rodičia sú zároveň upozorňovaní notifikáciami na blížiace sa termíny podľa veku dieťaťa. Očkovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zdravie detí. V Bebbo je možné zapisovať vykonané očkovania a aplikácia posiela rodičovi pripomienky plánovaných očkovaní. Nosnou časťou je sprievodca vývinom dieťaťa, ktorý vedie rodiča jednotlivými vekovými obdobiami. Významným prínosom je časť aplikácie Hry, ktorá ponúka rodičom nápady, ako sa zapojiť do hravej interakcie a podporiť motorické a sociálno-emocionálne zručnosti detí, reč a komunikáciu, poznávanie a kognitívny vývin. Zaujímavým je prepojenie tejto časti s nástrojom na sledovanie vývinu. Ak dieťa nedosiahne určitý míľnik odporúčaný pre jeho vek, aplikácia ponúkne hru alebo aktivitu, ktorú môžu rodičia použiť na podporu práve tohto aspektu vývinu.