streda 10. júla 2024

Superodpočet 2022: Pokles

Možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022 na Slovensku využilo 465 subjektov, ktoré spoločne čerpali takmer 217 miliónov eur. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili viac ako 45 miliónov eur. K poklesu počtu subjektov však prišlo po prvý raz v histórii slovenského superodpočtu. Superodpočtu na výskum a vývoj nekonkuroval ani superodpočet na investície, ten zostal v podstate nepovšimnutý. V zverejnených zoznamoch sa objavilo iba 6 subjektov.

V medziročnom porovnaní s rekordným rokom 2021 priniesol rok 2022 takmer 8-percentné zníženie počtu subjektov, ktoré si superodpočet uplatnili (2021: 504 vs. 2022: 465), a 25-percentný pokles objemu superodpočtu (2021: vyše 283 mil. eur vs. 2022: takmer 217 mil. eur). Nižšia je aj dosiahnutá priemerná úroveň superodpočtu (necelých 466 tis. eur, čo je pokles o vyše 17 %), ktorá nedosiahla ani úroveň z roku 2018 s rovnakou sadzbou superodpočtu. O viac ako polovicu sa znížil objem najväčšieho superodpočtu: kým v roku 2021 si historicky najväčší objem superodpočtu uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice v sume prevyšujúcej 65 miliónov eur, v roku 2022 si najväčší superodpočet uplatnil SLOVNAFT, a to vyše 31 miliónov eur. Napriek poklesu sadzby superodpočtu na polovicu až 245 subjektov, čo predstavuje 52,70 percenta z celkového počtu, si však v roku 2022 uplatnilo superodpočet vyšší než 100 000 eur (v roku 2021 si takýto superodpočet uplatnilo 278, resp. 55 percent subjektov). Zníženie sadzby neodradilo ani 81 nových subjektov, ktoré si túto daňovú výhodu uplatnilo po prvý krát v roku 2022 (17,4 percenta z celkového počtu subjektov). Súhrnne si uplatnili 16 217 365,30 eur (len 7,5 percenta z celkového objemu). Najúspešnejším z nich je PCA Slovakia ako prvá automobilka v zoznamoch superodpočtu s hodnotou vyše 5 mil. eur. V predchádzajúcich troch rokoch bolo nováčikov vždy zhruba dvojnásobne viac. Za rok 2022 využilo 36 subjektov tento nástroj v objeme viac ako 1 milión eur. Súhrnne realizovali 345 projektov a uplatnili si superodpočet vo výške 144 749 185,65 eur, čo predstavuje dve tretiny z jeho celkového objemu. V spoločnosti miliónových superodpočtov sa nachádzajú aj dvaja nováčikovia, z nich jeden zaujal popredné miesto aj v rebríčku TOP 10 superodpočtov za rok 2022. Desať najúspešnejších spoločností realizovalo súhrne 124 projektov, vďaka ktorým si uplatnili súhrnný superodpočet 104 782 830,34 eur, čo predstavuje 48,38 percenta z celkového objemu superodpočtu. Kým v roku 2021 na umiestnenie v rebríčku TOP 10 bol nutný superodpočet vyšší než 3,8 milióna eur, v roku 2022 – pri polovičnej sadzbe - na to stačil superodpočet vyšší než 2,6 milióna eur.

V prvej desiatke superodpočtov je 8 zástupcov slovenského priemyslu. Medzi nepriemyselnými spoločnosťami je zaujímavým rychlotest-covid s. r. o. – s objemom superodpočtu takmer 3,5 milióna eur sa umiestnil na 7. priečke. Superodpočet spoločnosti rychlotest-covid už druhý rok dosahuje takmer polovicu úrovne jej tržieb. Ako hlavný predmet činnosti úvádza maloobchod, ale tržby z predaja tovaru v týchto rokoch vykazuje len zanedbateľné. Svoje zisky dosiahla z poskytovania služieb COVID-testovania a z finančných výnosov. Na svojej webstránke informuje, že činnosť COVID-testovania už ukončila, ale „stáva sa súčasťou značky Novuma, čo jej umožní priniesť ešte viac možností testovania v iných oblastiach. Medzi prvé testy bude patriť test na alergiu, cukrovku, sexuálne prenosné ochorenia či CRP test a ďalej pripravuje testy zamerané na hormonálne zdravie alebo stres.“ Len jeden z jej projektov, na ktoré si uplatnila superodpočet v roku 2021, sa týkal COVID-testovania, ostatné sú v oboch rokoch zamerané mimo oblasť zdravotníctva a týkajú sa vývoja softvérových nástrojov, napr. na podporu kryptobúrz a kryptopeňaženiek či utomatizácie komunikácie s burzami. Len štyri subjekty z TOP 10 za rok 2021 sa objavujú v najlepšej desiatke aj v roku 2022. Naopak, v zoznamoch za rok 2022 vôbec nebol ESET, ani nástupca spoločnosti Continental Matador Rubber. Ostatné spoločnosti z TOP 10 za rok 2021 sa v roku 2022 posunuli až do druhej desiatky, najvyššie spoločnosť MTS na 11. priečke, keď ju od TOP 10 umiestnenia delilo len cca 6 300 eur.

Superodpočet ako nástroj daňovej podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja môžu podnikateľské subjekty na Slovensku využívať už od roku 2015. V osemročnom období (2015 – 2022) si 908 subjektov uplatnilo 2 395 superodpočtov v celkovom objeme 998 814 244,07 eur, čím na dani z príjmov ušetrili takmer 210 mil. eur. Necelá polovica týchto superodpočtov mala hodnotu nad 100 tis. eur. Rekordný superodpočet v objeme viac ako 65 miliónov eur si v roku 2021 uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice. Najväčší prírastok využívateľov tejto daňovej výhody bol dosiahnutý v roku 2019, na čom má svoj podiel nielen zvýšenie sadzby zo 100 % na 150 %, ale aj postupné znižovanie daňovej neistoty pri jeho využívaní.