utorok 17. apríla 2018

Slovensko.sk: Elektronická komunikácia stále rastie

Počas prvého štvrťroka 2018 „pretieklo“ cez Ústredný portál verejnej správy takmer 17 miliónov správ. Je to takmer päťnásobne viac ako v rovnakom období minulého roka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby eviduje aj zvýšené používanie e-schránok fyzickými osobami.  

V prvých troch mesiacoch roka 2018 poslali orgány verejnej moci 2,2 milióna rozhodnutí. Počet zaslaných rozhodnutí ÚPVS je v prvom štvrťroku tohto roka o dva milióny vyšší než v tom istom období minulého roka. Len v januári 2018 bolo odoslaných 780.000 rozhodnutí, pričom ide o 7-násobný nárast oproti januáru minulého roka.  Svoju e-schránku si v prvom štvrťroku 2018 aktivovalo 35 tisíc nových používateľov, z toho takmer 9 tisíc fyzických osôb, ktoré môžu e-komunikáciu so štátom využívať na dobrovoľnej báze, podľa svojho uváženia.

Štatistika NASES:
- Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v prvom štvrťroku 2018 vyše 16.706.700 správ.
- V prvom kvartáli 2017 to bolo 3.754.000 správ.
- V porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku ide o nárast o takmer 13 mil. správ, teda takmer päťnásobný nárast.
- V tomto roku stúpol počet novoaktivovaných schránok o 34.069.
- V prvých troch mesiacoch roku 2018 si svoju e-schránku na doručovanie aktivovalo 8.719 fyzických osôb.
- Mesačne sa na slovensko.sk prihlási viac ako milión používateľov.