utorok 31. júla 2018

Radíme: Správa o nehode

Každé auto by malo mať zo zákona povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou. PZP platí v celej Európe, ako aj v ďalších krajinách, akými sú napríklad Turecko, Izrael či Rusko. 
     
Ak cestujete do zahraničia, je dobré uzatvoriť tiež havarijné poistenie. Pokryje škody, ktoré si vodič spôsobí buď sám alebo iné vozidlo, vandali či zvieratá. „Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá poskytne všetky informácie a potrebné rady. Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, prípadne ďalších účastníkov nehody. Fotky si treba uschovať na účely preukazovania miery zodpovednosti pri dopravnej nehode, respektíve ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne", radí Silvia Vlasková.

V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo Správa o nehode  a podpísať ho účastníkmi nehody. Ak sa s druhým účastníkom nedá dohodnúť na zavinení nehody, alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody na posúdenie oprávnenosti nárokov na poistné plnenie. „V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou, netreba sa obávať. Pre tieto prípady sú
klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole. Asistenčné služby spravidla zorganizujú tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôžu s tlmočením pri colnom riadení či poradia s prekladmi pri vypĺňaní dokladov", zdôrazňuje Vlasková.

Asistenčná služba poisťovne zabezpečí prípadné odtiahnutie nepojazdného automobilu do servisu, resp. až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo.