utorok 31. júla 2018

Smart Cities: Prvým krokom bude webová platforma


Webová stránka by mala vzniknúť do konca roka 2018 a má sústreďovať potrebné informácie na jednom mieste. Majú tu byť zverejnené výzvy, informácie pre samosprávy, inšpiratívne projekty Smart Cities či linky na expertov.

V rámci Smart Cities budú podporované oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, dopravy, životného prostredia či informatizácie. Zadefinovanie súboru aktivít, financovateľných z operačného programu, sa má uskutočniť do konca októbra. „Do konca roka vyjdú výzvy na riešenia Smart Cities”, uviedol Richard Raši a dodal, že pre menšie mestá vytvoria poradenské call centrum. Do pilotnej schémy budú zapojené všetky operačné programy, ktoré ponúkajú riešenia použiteľné pre Smart Cities.

O financovaní vicepremiér uviedol, že v ponuke budú riešenia s hybridným financovaním, ďalej môžu byť financované zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, Európskej investičnej banky, z bruselských horizontálnych programov. „Aj v návrhu rozpočtu na rok 2019 budú vyčlenené financie,” povedal s tým, že sa však treba sústrediť na čerpanie zdrojov z Európskej únie. Pracovná skupina vznikla z riadiacich orgánov, ktoré majú vyhlasovať výzvy a zo socio-ekonomických asociácí. Jej gestorom je ÚPVII. Aktívne bude spolupracovať aj so Združením miest a obcí Slovenska.