štvrtok 2. augusta 2018

Cloud: Záujem hlavne o služby zálohovania

Podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil tento rok v Čechách a na Slovensku sa lokálne podniky a organizácie z cloudovej ochrany najviac zaujímajú o cloudové zálohovanie. Popri vyššej úrovni zabezpečenia vidia lokálni reselleri Acronis v cloudových službách aj veľkú príležitosť na zefektívnenie správy IT u svojich zákazníkov.

Počiatočná nedôvera českých a slovenských organizácií na umiestnenie firemných dát mimo svoju fyzickú lokalitu postupne mizne. Hlavnou príčinou sú úspešné kybernetické útoky na nedokonalo zabezpečené infraštruktúry malých a stredných podnikov a uvedomenie si faktu, že poskytovatelia cloudových služieb dokážu ochrániť spravované dáta oveľa lepšie. A po druhé, chronický nedostatok IT pracovníkov vedie k tomu, že preťažení IT administrátori sa starajú o stále väčší počet užívateľov. Aj preto riešia podniky presuny časti IT infraštruktúry do cloudu.

Hlavné zistenia prieskumu:
·       Najväčšší potenciálny záujem v oblasti cloudovej ochrany dát je o zálohovanie (67% organizácií), zdieľanie firemných súborov (33%), cloudové úložiská (21%) a disaster recovery (13%). O žiadne cloudové služby nemá záujem iba 8%  organizácií.
·       Najväčšími výhodami cloudových služieb sú: vyššia úroveň zabezpečenia (60% respondentov), správa viacerých služieb z jedného miesta (45%), stabilný dodatočný príjem (26%) a zvýšenie lojality zákazníkov (14%).
·       Až 69% respondentov uviedlo, že sa IT administrátori (interní i externí) starajú o viac ako 50 používateľov, 26% dokonca o viac než 100 používateľov!