piatok 26. apríla 2019

EU: Menej transmastných kyselín

Európska komisia prijala nové nariadenie, ktorým sa stanovuje maximálny limit pre používanie priemyselne vyrábaných transmastných kyselín v potravinách v Európskej únii. 

Cieľom tohto nariadenia je chrániť zdravie spotrebiteľov a poskytnúť Európanom zdravšie možnosti stravovania. V krajinách Európskej únie nadobudne účinnosť 2. apríla 2021.

V priebehu rokov sa vo viacerých vedeckých štúdiách, vrátane štúdie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín poukazovalo na to, že príjem transmastných kyselín v strave by mal byť z hľadiska predchádzania zdravotným rizikám čo najnižší. Maximálny limit, ktorý sa stanovuje dnes prijatým nariadením, zodpovedá 2 gramom priemyselne vyrábaných transmastných kyselín na 100 gramov tuku v potravinách určených pre konečného spotrebiteľa a potravinách určených na maloobchodný predaj. Podniky tiež musia informovať o množstve transmastných kyselín v potravinách dodávaných iným podnikom v prípade prekročenia tohto limitu.