utorok 23. apríla 2019

Trend: Bezpečnosť nepodceňujeme

Na základe skúmania prístupu, zvykov a povedomia bežných používateľov o zálohovaní dát bolo zistené, že až v 65 % domácností niekto z jej členov stratil svoje osobné dáta. Najcennejšie sú pre používateľov osobné informácie a dokumenty – už viac ako fotografie a hudba. Počet používateľov, ktorí nezálohujú vôbec sa naďalej znižuje, pričom prevažuje zálohovanie na lokálne či externé disky.

Výsledky najnovšieho prieskumu Acronis svedčia všeobecne o narastajúcom povedomí používateľov o hrozbách spojených so zneužitím osobných dát. Tento pozitívny trend je pravdepodobne dôsledkom množiacich sa správ o narušení dátovej bezpečnosti a strate osobných dát zákazníkov sociálnych sietí, bánk poisťovní, leteckých spoločností a ďalších odvetví. Zaujímavý je strmý pokles počtu spotrebiteľov, ktorí nikdy nezálohujú svoje zariadenia – tohto roku bola zaznamenaná najnižšia hodnota v histórii prieskumov Acronis. Z prieskumu tiež vyplýva zvyšujúci sa počet zariadení na jednu domácnosť – domácnosti s niekoľkými zariadeniami sú dnes štandardom a na každého používateľa tak pripadá stále viac prístupových bodov, ktoré by mali byť chránené. S nárastom závislosti na dátach sa tiež zvyšuje aj hodnota, ktorú dátam spotrebitelia pripisujú.

Kľúčové zistenia prieskumu:
- 65,1 % respondentov uviedlo, že oni či niekto z rodiny má skúsenosť so stratou osobných dát či zariadení (počítačov, mobilných telefónov a pod.).
- Tri a viac zariadení s pripojením na internet využíva takmer 70 % domácností.
- Iba 7,3 % respondentov nezálohuje svoje osobné dáta vôbec.
- 62,7 % využíva zálohovanie na lokálne či externé disky.
- Najcennejšie sú pre používateľa osobné informácie a dokumenty (45,8 %), nasledované kategóriou fotografie, videa a hudba (38,1 %) a kategóriou pracovné dokumenty (9,4 %).
- Prudko stúpla celková hodnota, za koľko by používatelia boli ochotní zaplatiť za obnovu svojich dát – ochota vzrástla vo všetkých cenových intervaloch a napríklad vyše 1.000 dolárov by bolo ochotných zaplatiť už 6,2 % používateľov.