pondelok 19. augusta 2019

5G: Umelá inteligencia

Prechod na 5G a využitie potenciálu, ktorý siete piatej generácie ponúkajú, znamená obrovské investície pre poskytovateľov mobilných služieb. Umelá inteligencia môže operátorom pomôcť zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť týchto investícií. Prieskum spoločnosti Ericsson, ktorý prebiehal medzi vedúcimi pracovníkmi 132 poskytovateľov mobilných služieb z celého sveta, sa zaoberal ich plány na začlenenie umelej inteligencie (AI) do ich sietí. 

Až 53% svetových poskytovateľov služieb očakáva, že do konca roka 2020 implementujú do svojich sietí niektoré aspekty umelej inteligencie. Časový horizont pre ich prijatie sa pre 19% z nich pohybuje od 3 do 5 rokov. Celkom 55% operátorov označilo za kľúčový faktor pre využitie umelej inteligencie zlepšenie zákazníckej skúsenosti a domnieva sa, že AI bude mať v tejto oblasti pozitívne dopady. Pre 68% je obchodným cieľom v najbližších troch rokoch práve posilnenie zákazníckych služieb. Poskytovatelia očakávajú, že umelá inteligencia pomôže zlepšiť kvalitu siete a zabezpečiť poskytovanie služieb na mieru.

„Pre prevádzkovateľa sietí bude umelá inteligencia viac a viac potrebná predovšetkým na efektívne plánovanie, optimalizáciu a riadenie 5G sietí. Vzhľadom na riadenie veľkého množstva 5G cloudových aplikácií v jadrové (Core) časti siete, OSS & BSS vrstvách, ktoré budú napr. V čase meniť svoje nároky na kapacitu, budú prechádzať upgradom, budú testované atď. Pri existencii stoviek aplikácií bude v historicky krátkom čase veľká časť prevádzkových krokov bez aspoň elementárne podpory AI pre ľudskú obsluhu skoro nemysliteľná", hovorí Jiří Rynt. Kľúčovými aspektmi, ktoré umelá inteligencia operátorom prináša, je zabezpečenie návratnosti investícií spojených s prechodom na 5G siete, nový zdroj príjmov a zníženie prevádzkových nákladov. S rozvojom 5G bude potrebné zvýšiť tiež kapacitu sietí. Poskytovatelia služieb sa zhodujú na tom, že AI pre nich tiež predstavuje účinný mechanizmus pre zber, štruktúrovanie a analýzu obrovských objemov dát, ktorý nevyhnutne potrebujú.