streda 21. augusta 2019

Výzva: Zelená nafta 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma od 19. augusta t.r. žiadosti o Zelenú naftu 2019.. Žiadosť si do 20. septembra môžu podať oprávnení žiadatelia, ktorí si aktivovali používateľské konto v štátnom DataCentre, keďže proces je plne elektronizovaný. Doteraz si ho vytvorilo viac ako 3.000 subjektov. 

Zelená nafta je prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby.
V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.

Elektronizáciu procesu žiadostí o Zelenú naftu 2019 umožnila spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a využitie jeho systému ITMS2014+.  Žiadatelia tak nebudú musieť podávať množstvo tlačív, ale tie si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat k 30. novembru 2018 a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) za rok 2018. 

Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2019 sú zverejnené na webstránke PPA Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.