utorok 20. augusta 2019

Upozorňujeme: Nebezpečný stlačený medicinálny plyn Conoxia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu stlačený medicinálny plyn Conoxia. Obsahuje stopercentný kyslík, ktorý sa používa na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka v inhalačnej terapii ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti. 

Dôvodom stiahnutia predmetných fliaš z trhu je potenciálne riziko vznietenia počas prípravy na použitie. Stiahnutie sa týka jednotlivých tlakových fliaš, podľa ktorých je nutné sa orientovať. Nedostatkom v kvalite nemusia byť dotknuté všetky tlakové fľaše v rámci jednej šarže, preto je nutné sa riadiť čiarovými kódmi fliaš.
Konkrétne čiarové kódy sú zverejnené na webovej stránke sukl.sk vrátane metodického pokynu pre distrubučné spoločnosti a zdravotnícke zariadenia.