štvrtok 2. júla 2020

Radíme: Ako nemať úraz

Počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často bývajú rozptýlené, nesústredené a nemyslia na to, že by sa mohli zraniť. Rodičia by však riziko úrazov podceňovať nemali. 

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že nie je vhodné preceňovať schopnosti dieťaťa a treba preňho vyberať aktivity primerané veku. Napríklad pri bicyklovaní dajte dieťaťu bezpečnostnú vestu a prilbu, pri korčuľovaní aj chrániče na zápästia, lakte a kolená. Prilba podľa hygienikov redukuje riziko poranenia hlavy až o 85 percent. Ak je to možné, dieťa by malo športovať na miestach so slabou premávkou, ideálne na cyklistických chodníkoch. Pri plávaní, hrách vo vode či vodných atrakciách dieťa nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako aj na trampolínach a na nafukovacích atrakciách – hradoch, preliezačkách, kĺzačkách. Je potrebné tiež dohliadnuť na to, aby sa deti s loptou nehrali blízko cesty, pretože nevedia dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu.

Medzi najčastejšie prázdninové úrazy detí patria podľa poisťovne Generali zlomeniny, ďalej vyvrtnutia a vykĺbenia, narazenia a pomliaždenia, najčastejšie prstov rúk. Príčinou prázdninových úrazov sú najmä pády, potom poranenia a otravy. Vyskytujú sa aj úrazy pri manipulácii s predmetmi.
Deti podľa poisťovne treba poučiť aj o bezpečnom správaní sa pri návšteve kúpalísk. Vyvarovať ich treba pred behaním po mokrých plochách. Zvlášť nebezpečné je pre deti skákanie do rybníkov s neznámou hĺbkou vody. Pri skoku do vody na mieste, kde je jazero plytké alebo má kamenisté dno, si dieťa môže spôsobiť vážne zranenie. Deti by mali skákať len do vôd, ktoré dobre poznajú a v teplom počasí sa pred skokom vopred schladiť, aby predišli teplotnému šoku pre telo.