piatok 3. júla 2020

Home office: Výhodný pre väčšinu Slovákov

Väčšina zamestnávateľov spustila postupný návrat na pracoviská od júna. Najväčšia časť zamestnancov by však najradšej pracovala z domu. Ukázal to prieskum HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia a HR open forum. Do prieskumu boli zapojení personalisti zamestnávateľov, ktorí pôsobia na Slovensku.

Nariadenie práce z domu, identifikácia zamestnancov nevyhnutných pracovať na pracovisku, zastavenie služobných ciest a vytvorenie nových pravidiel - toto boli najčastejšie opatrenia, ktoré prijali firmy počas prvých týždňov po vypuknutí nového koronavírusu na Slovensku. Po prísnych opatreniach sa však pracovný život zamestnancov na Slovensku opäť mení. Takmer 76 % firiem uvádza, že svojich zamestnancov vracia postupne späť na pracovisko od júna. Desatina personalistov uviedla, že návrat zamestnancov plánujú počas júla alebo augusta a približne osem percent potvrdilo návrat v septembri. Personalisti uvádzajú, že návrat zamestnancov na pracovisko sprevádzajú zvýšené hygienické normy, rozširovanie benefitu práce z domu či úprava spoločných priestorov. Nie každý zamestnanec ale vníma návrat pozitívne. Takmer 52 % firiem uvádza, že najväčšia časť zamestnancov by najradšej pracovala z domu a na pracovisko by prichádzala iba výnimočne na porady a stretnutia. Postoje sú však rôznorodé. Naopak, až 42 % personalistov informovalo, že medzi zamestnancami vnímajú pozitívny postoj k návratu do práce. Firmy však uviedli, že vnímajú aj skupiny pracovníkov, ktoré s návratom na pracovisko vôbec nesúhlasia. Približne 23 % uvádza, že zamestnanci sú veľmi spokojní s prácou z domu a nechcú sa vrátiť späť a 17 % sa nechce vrátiť, lebo cíti obavy z dôvodu ohrozenia zdravia.

Prieskum tiež ukázal, že nariadená práca z domu viacerým firmám z pohľadu produktivity skôr pomohla, ako uškodila. Väčšina, teda 57 % zamestnávateľov uviedlo, že počas práce z domu nepocítili zmenu v produktivite svojich ľudí. Takmer 19 % personalistov dokonca potvrdilo, že produktivita práce počas tohto obdobia stúpla. Firmy okrem toho uviedli, že zaznamenali rozdiely medzi pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach. Potvrdili, že kým pracovníkom zákazníckej podpory sa doma pracovalo často lepšie, lebo ich nikto nerušil, horšiu situáciu videli pri obchodníkoch, ktorým chýbali tržby. Personalisti tiež uvádzali aj problémy medzi zamestnancami, ktorí majú deti a nemajú dobré podmienky na pokojnú prácu doma. Benefit v podobe práce z domu sa bude podľa výsledkov prieskumu rozširovať. Plánované zmeny uviedlo až 80 % oslovených firiem.