utorok 20. októbra 2020

EU: Portál Access2Markets na podporu obchodovania

Európska komisia spustila nový on-line portál Access2Markets, ktorý má pomôcť európskym malým a stredným firmám obchodovať aj za hranicami Európskej únie (EÚ). Portál bude slúžiť rovnako firmám, ktoré už majú rozbehnuté medzinárodné obchodovanie, ako aj tým, ktoré zatiaľ iba skúmajú príležitosti uplatniť sa na zahraničných trhoch. 

Nový portál vznikol ako reakcia na požiadavky zainteresovaných strán, aby lepšie vysvetlili obchodné dohody a pomohli spoločnostiam z EÚ zabezpečiť, aby ich výrobky boli oprávnené na zľavy z colných poplatkov. Predstavený bol na podujatí na vysokej úrovni "Cesta k oživeniu - posilnenie postavenia malých podnikov v medzinárodnom obchode", ktoré sa konalo formou videokonferencie a zúčastnilo sa ho približne 600 zástupcov malých a stredných spoločností. 

Podľa výkonného podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa nový internetový portál umožňuje len pomocou niekoľkých kliknutí vyhľadávať colné tarify, dane, pravidlá pôvodu tovarov, požiadavky na výrobky, colné postupy, informácie o existujúcich obchodných bariérach a tiež štatistické údaje týkajúce sa obchodných tokov konkrétnych tovarov, ktoré by chceli dovážať alebo vyvážať. Internetová adresa portálu, ktorý je prispôsobený na používanie aj pre tablety a smartfóny, je https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content.