streda 21. októbra 2020

EU: Systém prepojenia aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah

Európska komisia spustila po pilotnej fáze celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod. Uskutočnilo sa už aj prepojenie prvej skupiny vnútroštátnych aplikácií pomocou tejto služby: Corona-Warn-App z Nemecka, COVID tracker z Írska a immuni z Talianska. Tieto aplikácie si dokopy stiahlo približne 30 miliónov ľudí, čo zodpovedá dvom tretinám všetkých stiahnutí aplikácií v Európskej únii (EÚ).

V boji proti koronavírusu sa väčšina členských štátov rozhodla spustiť aplikáciu na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah. Celkovo možno zabezpečiť interoperabilitu pomocou sieťového priechodu v prípade 20 aplikácií, ktoré sú založené na decentralizovaných systémoch. Aplikácie sa môžu na základe protokolu, v rámci ktorého treba rátať s niekoľkými skúškami a kontrolami, prepojiť so sieťovým priechodom, pričom pre každú z nich sa musí vydať aktualizácia. Prepojenie druhej skupiny aplikácií sa uskutoční na budúci týždeň. Následne sa očakáva zapojenie aplikácií eRouška z Česka, smitte stop z Dánska, Apturi COVID z Lotyšska a Radar Covid zo Španielska, pričom ďalšie aplikácie budú prepojené so systémom v novembri t.r. Prehľad zúčastnených členských štátov je dostupný na osobitnej webovej stránke.

Sieťový priechod zabezpečuje hladké cezhraničné fungovanie aplikácií. Používateľom bude preto stačiť nainštalovať si len jednu aplikáciu a pri ceste do inej zúčastnenej európskej krajiny budú stále môcť využívať sledovanie kontaktov a dostávať varovania, či už sú doma alebo v zahraničí. Server sieťového priechodu obmedzuje množstvo vymieňaných údajov na minimum. Vďaka tomu bude efektívne prijímať a odovzdávať náhodné identifikátory medzi vnútroštátnymi aplikáciami. Sieťový priechod nebude spracúvať žiadne iné informácie ako náhodné kľúče vytvorené aplikáciami: informácie sú pseudonymizované, zašifrované, obmedzené na nevyhnutné minimum a uchovávané len tak dlho, ako je potrebné na spätné vysledovanie infekcií. Identifikácia jednotlivých osôb ani sledovanie polohy či pohybu zariadenia nebudú umožnené.

Zriadenie sieťového priechodu nadväzuje na dohodu členských štátov o technických špecifikáciách na zaručenie bezpečnej výmeny informácií medzi koncovými servermi vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah na základe decentralizovanej architektúry. Tento systém za menej ako dva mesiace vyvinuli a zriadili spoločnosti T-Systems a SAP a bude ho prevádzkovať dátové centrum Komisie v Luxemburgu.