utorok 20. októbra 2020

Novinka: Iniciatíva Community Lab

Cieľom novej iniciatívy je pomôcť zmierniť dôsledky klimatickej krízy a vybudovať expertnú komunitu zloženú z firiem, aktivistov, pedagógov či výskumníkov v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Svojím členom ponúkne platformu na spoluprácu a mimo iného aj účasť na on-line webinároch zameraných na témy akými sú reindustrializácia, energetická efektívnosť či udržateľné potravinové systémy. Členovia majú tiež možnosť získať finančné prostriedky vo výške 40 tisíc eur na zrealizovanie ich nápadov v rámci medzinárodnej spolupráce. 

Hlavným cieľom je spojiť kľúčových aktérov, ktorí identifikujú spoločné ciele a pomocou inovatívnych prístupov budú schopní implementovať zmeny, ktoré zmiernia dopady globálneho otepľovania. Jej úlohou je urýchliť systémové zmeny a integráciu zainteresovaných strán v regióne strednej a východnej Európy, podniknúť prvotné kroky a zdieľať vedomosti so subjektmi, ktoré spolupracujú s EIT Climate-KIC. Je to na mieru šité „laboratórium“, ktoré podnecuje zmeny v dôležitých oblastiach spoločnosti. 

Iniciatíva Community Lab má tri smery: 
  • Hľadanie nových spôsobov uvažovania a zvýšenie vplyvu v prinášaní inovácií a systematických spôsobov, ktoré zmierňujú klimatické zmeny.
  • Zlepšenie spolupráce a úrovne dôvery – hľadanie riešení, ktoré prepájajú obyvateľov, mimovládne organizácie, firmy a verejné úrady a budujú dôveru a aliancie pre boj s klimatickými zmenami.
  • Prinášanie inovácií do financovania environmentálnych projektov. 
Hlavnou myšlienkou projektu je tiež podpora hľadania nových riešení a prepájania rôznych oblastí činnosti. „Je naliehavé, aby CEE región začal skúmať nové modely spolupráce, budovať sieť aktérov a zároveň investovať aj do fungujúcich oblastí, ktoré by mohli vyniknúť v medzinárodnom meradle. Samotný Community Lab je však možné vnímať ako experiment – budeme pomocou neho testovať najlepšie spôsoby, ako vytvoriť úspešnú, cieľavedomú komunitu s cieľom zapojiť zainteresované strany, ktoré by s nami za iných okolností nespolupracovali”, vysvetľuje Barbara Jarkiewicz z EIT Climate-KIC. 

Do iniciatívy európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má cieľ podporovať vytváranie spoluprác a zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ a ďalších partnerov, je možné sa prihlásiť do 20. októbra 2020. Partnermi iniciatívy sú: Ashoka Foundation, 4CF Strategic Foresight a Centre for Systems Solutions.