pondelok 29. marca 2021

EU: Covid pas už od leta

Digitálne zelené osvedčenie (covid pas) by malo už od tohtoročného leta malo uľahčiť cestovanie v Európskej únii. Návrh nariadenia na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia predložila Európska komisia 17. marca 2021. Súčasťou je aj návrh samostatného nariadenia, ktorý sa týka občanov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ.

Europoslanci podporili návrh, aby sa predložený text nariadenia, ktoré umožní vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia prerokoval prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu podľa čl. 163 Rokovacieho poriadku EP. Väčšina poslancov, ktorí sa zúčastnili na plenárnej rozprave, podporila plán na urýchlené vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. Budúce osvedčenie by podľa návrhu Európskej komisie malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Časť poslancov však zároveň zdôraznila, že nová právna úprava musí obsahovať silné záruky v oblasti ochrany údajov osobného i zdravotného charakteru. Viacerí poslanci tiež zásadne odmietli diskrimináciu osôb, ktoré nebudú zaočkované.

Parlament by mal počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia v dňoch 26. - 29. apríla 2021 prijať svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení novej právnej úpravy, ktorého súčasťou môžu byť aj prípadné poslanecké pozmeňujúce návrhy. Výbor EP pre občianske slobody môže ako gestorský výbor následne požiadať, aby mu bol upravený legislatívny návrh vrátený za účelom začatia rokovaní o jeho finálnom znení s Radou. Výsledok týchto rokovaní by mal byť vo forme kompromisného legislatívneho návrhu schválený oboma zákonodarcami - Európskym parlamentom aj Radou (ministrov) EÚ.