streda 31. marca 2021

NBS: Aký moderný je slovenský finančný trh?

Moderné technológie prinášajú nové možnosti aj pre oblasť finančných produktov a služieb. Pokiaľ chcú finančné inštitúcie udržať krok s rýchlo sa meniacou dobou, nemôžu ich ignorovať. Na Slovensku doteraz chýbal ucelený pohľad na využívanie inovácii na finančnom trhu.

Zmenila to Národná banka Slovenska, ktorá koncom roka 2020 uskutočnila dotazníkový prieskum o využívaní inovácií spoločnosťami, ktoré dohliada. Do prieskumu sa zapojilo 53 subjektov zo všetkých hlavných sektorov finančného trhu.

Hlavné zistenia:
  • 57 % respondentov využíva cloud.
  • 40% respondentov umožňuje klientom využívať finančné služby bez fyzickej návštevy obchodného miesta.
  • 32 % respondentov ponúka klientom možnosť využívať mobilnú aplikáciu.
  • 17 % respondentov sa venuje analýze veľkých dát (Big Data).
  • 10 % respondentov využíva dáta o klientoch zo sociálnych sietí.
  • 6 % respondentov využíva umelú inteligenciu (AI).
  • 4% respondentov ponúkajú svojím klientom služby súvisiace s kryptoaktívami.
  • 0 % respondentov využíva blockchain a smart kontrakty.
  • Najinovatívnejšie sú subjekty zo sektora bankovníctva a platobných služieb.
NBS plánuje tento prieskum každoročne opakovať, aby zaznamenala vývoj v oblasti inovácií na slovenskom finančnom trhu. Hlavné zistenia z prieskumu bude prezentovať na pripravovanom seminári o inováciách. Výsledky prieskumu sú podrobnejšie popísané v Prehľade inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR na svojom webe.