streda 31. marca 2021

Trend: Hybridný spôsob práce

Tohtoročný prieskum Work Trend Index predstavuje sedem trendov v hybridnom spôsobe práce. Lídri v biznise by mali odolať tendencii vidieť hybridnú prácu ako tradičný spôsob práce. Prechod na hybridný spôsob práce si bude vyžadovať prehodnotenie doterajších spôsobov.

Výsledky prieskumu Microsoft ukazujú, že minulý rok zásadne zmenil spôsob práce:
 • Naše pracovné vzťahy sa obmedzili, ale hybridná práca ich oživí.
 • Čas strávený na stretnutiach sa globálne viac ako zdvojnásobil. Vo februári tohto roku bolo doručených o 40 miliárd emailov viac v porovnaní s minulými rokmi.
 • Práca sa stala ľudskejšou. Takmer 40 % respondentov tvrdí, že sa cítia pohodlnejšie a viac sa osobne vložili do práce. Každý šiesty si tento roku spolu s kolegom aj poplakal.
Sme na prahu zásadnej zmeny práce a pracoviska:
 • 73 percent opýtaných chce, aby ďalej mali flexibilné možnosti práce na diaľku.
 • Zverejňovanie pracovných ponúk týkajúcich sa práce na diaľku na LinkedIn sa počas pandémie zvýšilo viac ako päťnásobne.
 • Viac ako 40 % globálnej pracovnej sily zvažuje tento rok odchod od zamestnávateľa a 46 % sa plánuje teraz presťahovať, keďže môžu pracovať na diaľku.
Stručne povedané, sprístupnenie flexibilnej práce bude mať vplyv na to, kto zostáva, kto odchádza a kto sa pripojí k firme či organizácii. S cieľom pomôcť organizáciám s prechodom na flexibilný štýl práce prináša Work Trend Index 2021 dôležité poznatky zo štúdie realizovanej medzi viac ako 30.000 ľuďmi v 31 krajinách a analýzy množstvo dát dostupných z platforiem Microsoft 365 a LinkedIn. Zahŕňa tiež pohľady a perspektívy odborníkov, ktorí desaťročia študovali spôsoby spolupráce, sociálny kapitál a dizajn pracovísk.

Správa predstavuje sedem trendov hybridného spôsobu práce:
 1. Flexibilný spôsob práce tu zostane.
 2. Manažéri, lídri a vedúci pracovníci nie sú v kontakte so zamestnancami a je potrebné, aby si to uvedomili.
 3. Vysoká produktivita maskuje vyčerpanú pracovnú silu.
 4. Generácia Z je ohrozená a bude potrebovať sa znovu nabiť energiou.
 5. Zmenšujúce sa vzájomné pracovné vzťahy a kontakty ohrozujú inovácie.
 6. Autenticita podnieti produktivitu a pocit pohody zamestnancov ( tzv. well-being).
 7. Talent je všade vo svete hybridnej práce.
Work Trend Index tiež identifikuje päť stratégií pre manažérov a lídrov, ktoré sú potrebné na začatie potrebných zmien:
 1. Vytvorte plán, ktorý umožní ľuďom dosiahnuť extrémnu flexibilitu.
 2. Investujte do priestorov a technológií na preklenutie fyzického a digitálneho sveta.
 3. Bojujte proti digitálnemu vyčerpaniu zhora.
 4. Uprednostnite obnovu sociálneho kapitálu a kultúry.
 5. Prehodnoťte skúsenosti vašich zamestnancov, aby ste rozvinuli ich talent.