pondelok 22. marca 2021

EU: Digital Day 2021

Na tohtoročnom štvrtom ročníku Digitálneho dňa prijali zúčastnené členské štáty Európskej únie konkrétne záväzky v troch kľúčových oblastiach – pripojiteľnosť, startupy a čisté digitálne technológie.

Pripojiteľnosť: Európa využije svoje dátové brány na posilnenie globálnych sietí pripojiteľnosti
27 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o európskych dátových bránach ako kľúčovom prvku digitálneho desaťročia EÚ, v ktorom sa zaviazali posilniť pripojiteľnosť medzi Európou a jej partnermi v Afrike, Ázii, európskom susedstve a Latinskej Amerike. Dôraz sa bude klásť na pozemné a podmorské káble, satelity a sieťové spojenia v záujme intenzívnejšej a zabezpečenej výmeny údajov. EÚ už má prísne normy ochrany údajov a kvalitné interné prepojenia. Vďaka zlepšeniu svojich globálnych spojovacích sietí sa môže stať bezpečným a agilným svetovým dátovým centrom.

Startupy: Startupy a scaleupy budú môcť využiť osvedčené postupy
25 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o norme „EU Startup Nations“ s cieľom zabezpečiť, aby všetky európske začínajúce a rozširujúce sa podniky mohli využiť osvedčené postupy úspešných startupových ekosystémov. Na tento účel Európska komisia spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami z odvetvia identifikovala viacero osvedčených postupov, ktoré prispievajú k vhodnému prostrediu pre rast. Patrí medzi ne spracovanie žiadostí o víza pre talenty z tretích krajín, fiškálny prístup k opciám na akcie a navyšovanie a diverzifikácia súkromného kapitálu. Cieľom je, aby sa tieto postupy stali všeobecným pravidlom a ústredným prvkom prechodu EÚ na udržateľné, digitálne a odolné hospodárstvo.

Zelená digitálna transformácia: mobilizácia investícií do čistých digitálnych technológií
26 európskych krajín podpísalo vyhlásenie o zelenej a digitálnej transformácii EÚ s cieľom urýchliť nasadenie zelených digitálnych technológií v prospech životného prostredia. Členské štáty budú spolupracovať na urýchlení zavádzania a vývoja pokročilých digitálnych technológií, ako sú 5G a 6G, optické vlákna, vysokovýkonná výpočtová technika či internet vecí, ktoré sú kľúčom ku klimatickej neutralite a podpore zelenej a digitálnej transformácie v prioritných sektoroch ako energetika, doprava, výroba, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a stavebníctvo. Medzi ďalšie sféry činnosti patrí podpora zeleného cloudu, umelej inteligencie a technológií blockchainu, ako aj udržateľného hardvéru, zeleného verejného obstarávania, ale aj podpora startupov a MSP pôsobiacich v oblasti zelených technológií.

Okrem toho sa do „Európskej zelenej digitálnej koalície“ zapojilo 26 výkonných riaditeľov z odvetvia IKT, ktorí sa v mene svojich spoločností zaviazali výrazne znížiť ich uhlíkovú stopu do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Medzi riešenia patria investície do vývoja energeticky a materiálovo efektívnejších digitálnych technológií, spolupráca s príslušnými mimovládnymi a odbornými organizáciami na meraní a monitorovaní čistého environmentálneho vplyvu zelených digitálnych riešení a mnohé ďalšie. Napokon sa zaväzujú k spolupráci s ďalšími lídrami odvetvia na tvorbe usmernení pre zavádzanie zelených digitálnych riešení, s cieľom urýchliť dosahovanie udržateľnosti sektorov ako energetika, doprava, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.