utorok 23. marca 2021

Respirátory: FFP2, KN95, N95 aj RFU 02.075

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) spresnil definíciu respirátorov, ktoré sú v súčasnosti povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti. Popri FFP2 je možné používať aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ak spĺňajú podmienku posúdenia podľa európskych požiadaviek. 

Respirátory KN95 alebo N95 boli pôvodne určené ázijskému trhu a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR na svojom webe informuje, že všetky osobné ochranné prostriedky uvedené na trh Európskej únie alebo slovenský trh musia byť posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii a v Slovenskej republike. 

Aktuálne môžeme využívať aj iný respirátor triedy ochrany FFP2, pre ktorý vydal ÚNMS SR tzv. výnimku. Medzi respirátory, na ktoré sa vzťahuje výnimka, patria podľa ÚVZ SR napr. aj respirátory s označením RFU 02.075. Tieto respirátory prešli podľa ÚNMS posúdením notifikovanej osoby, čiže je predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory ako osobné ochranné prostriedky podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, avšak posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009, ale len čiastočne podľa RFU 02.075.