pondelok 8. augusta 2022

Bankroty: V júli pokles

V júli 2022 zbankrotovalo 718 Slovákov, čo je priebežne najmenší počet osobných bankrotov na Slovensku v jednom mesiaci za posledných štrnásť mesiacov. V medziročnom porovnaní to podľa analýzy spoločnosti Slovak Credit Bureau (CRIF) predstavuje pokles o 16,4 % a v medzimesačnom porovnaní je to pokles o 16,7 %.

„V júli zbankrotovalo aj 78 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,9 percenta,“ upozornila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Zbankrotovalo tiež 14 manželských párov, zaznamenali aj päť príbuzenských väzieb, medzi nimi bola aj matka a dvaja synovia. „Zaujímavou je, že z 11 dlžníkov bez domova, ktorí zbankrotovali v Bratislave, ich má 5 adresu na najznámejšej bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské nám. 7770/10. Sídli na nej aj 8 390 právnických subjektov s IČO a 1 188 fyzických osôb vrátane podnikateľov,“ skonštatovala Marková.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla tohto roka na Slovensku zbankrotovalo 63.634 Slovákov. V tomto roku do konca júla zatiaľ zbankrotovalo 5.572 občanov.