piatok 12. augusta 2022

EU: Spotrebiteľské úvery

Poslanci Európskeho parlamentu podporujú aktualizáciu pravidiel Európskej únie o spotrebiteľských úveroch s cieľom chrániť spotrebiteľov, ktorí čelia novým digitálnym výzvam aj zložitej hospodárskej situácii. Často sa využívajú na platenie za autá, tovar a spotrebiče do domácnosti či cestovanie. Pravidlá sa vzťahujú na spotrebiteľské úvery vo výške od 200 do 75.000 EUR a vyžadujú, aby veritelia poskytovali informácie, ktoré umožnia dlžníkom porovnať ponuky a prijať informované rozhodnutie. Spotrebitelia majú 14 dní na odstúpenie od zmluvy o úvere a môžu úver tiež predčasne splatiť. 

Pravidlá boli prijaté v roku 2008 a je potrebné ich aktualizovať, aby zodpovedali súčasným podmienkam. Nastupujúca digitalizácia priniesla na trhy nových hráčov a produkty vrátane nebankových subjektov, akými sú napríklad aplikácie na poskytovanie pôžičiek prostredníctvom crowdfundingu. Je tak jednoduchšie a rozšírenejšie brať si malé pôžičky on-line - tie sa však môžu ukázať ako drahé alebo nevhodné. Znamená to tiež, že je potrebné riešiť nové spôsoby digitálneho zverejňovania informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou systémov umelej inteligencie a netradičných údajov. Súčasné pravidlá dostatočne nechránia spotrebiteľov, ktorí sú náchylní na nadmerné zadlženie. Okrem toho pravidlá nie sú medzi krajinami EÚ harmonizované.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali 12. júla 2022 správu o nových pravidlách. Veritelia podľa nich musia zabezpečiť štandardné informácie pre spotrebiteľov transparentnejším spôsobom a umožniť im ľahko vidieť všetky podstatné informácie na akomkoľvek zariadení vrátane mobilného telefónu. Reklama na úvery by nemala nabádať nadmerne zadlžených spotrebiteľov, aby sa usilovali o úver, a mala by obsahovať viditeľnú informáciu, že požičiavanie peňazí nie je zadarmo. Poslanci chcú, aby sa na pomoc pri určovaní, či úver zodpovedá potrebám a možnostiam osoby pred jeho poskytnutím, vyžadovali informácie ako súčasné záväzky alebo životné náklady, ale uviedli, že by sa nemali brať do úvahy údaje o sociálnych sieťach a zdravotnom stav. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na úvery do výšky 150.000 EUR, pričom každá krajina by mala rozhodnúť o hornej hranici na základe miestnych podmienok. Prečerpanie a prekročenie úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie, by sa mali regulovať, ale malo by byť na rozhodnutí krajín, či budú uplatňovať pravidlá o spotrebiteľských úveroch na niektoré pôžičky: malé pôžičky do 200 EUR, bezúročné pôžičky a pôžičky, ktoré sa majú splatiť do troch mesiacov a s malými poplatkami.