streda 10. augusta 2022

On-line: Rodinná kalkulačka

Kalkulačku štátnej rodinnej pomoci pripravil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR (MF SR). S jej pomocou získate na rodinna-kalkulacka.institutfinancnejpolitiky.sk informatívny výpočet o novej výške prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku Služby deťom po schválení rodinného balíčka. Umožňuje aj porovnanie nových zmien s doterajším systémom.

Na úvod je potrebné vybrať časové obdobie, za ktoré si chcete dané nároky vypočítať. Kalkulačka dokáže vyrátať nárok za rok 2022 a aj nasledujúci rok 2023. Následne je potrebné vybrať formu zamestnania, zadať výšku hrubej mesačnej mzdy a údaje o deťoch, konkrétne mesiac a rok ich narodenia. V prípade, ak majú rodičia v súčasnosti náklady na voľnočasové aktivity detí, resp. ich plánujú realizovať v budúcnosti, kalkulačka zohľadní aj nárok na vyplatenie príspevku Služby deťom. MF SR pripomína, že ide o informatívny výpočet a celková výška príspevkov sa môže meniť v závislosti od individuálnych a niekedy ojedinelých životných situácií. Zároveň dodáva, že výpočet kalkulačky nie je možné použiť na právne úkony.

Daňový bonus: Daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku sa od júla t. r. zvýšil zo 47,14 eur na sumu 70 eur a od budúceho roka na 100 eur. V prípade detí do 15 rokov sa daňový bonus vo výške 43,60 eur mesačne zvýšil od júla t. r. na sumu 70 eur mesačne a od budúceho roka na 100 eur a pre deti nad 15 rokov z 23,57 eur na sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 50 eur. Po novom nárok na daňový bonus vzniká od prvého zarobeného eura. Doteraz vznikol až od polovice minimálnej mzdy, avšak jeho celková výška je obmedzená konkrétnym percentom čiastkového základu dane, ktoré finálne závisí od počtu detí.

Prídavok na dieťa: Mesačný prídavok na dieťa v pôvodnej výške 25,88 eur sa od júla t. r. zvýšil na 30 eur a od 1. januára 2023 na 40 eur. Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy prídavku na dieťa dochádza k zrušeniu jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.

Služby deťom: Primárnym cieľom je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. Na voľnočasové aktivity dostanú deti od 5 do 18 rokov od januára 2023 každý mesiac finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne.