pondelok 8. augusta 2022

EU: Práva cestujúcich

Dostať sa do cieľovej destinácie nemusí byť vždy jednoduché. Cestovanie môžu sprevádzať neočakávané udalosti ako meškanie, zrušené lety, zrušené vlaky alebo stratená batožina. Preto poslanci Európskeho parlamentu pomohli zaviesť pravidlá Európskej únie, ktoré dopravným spoločnostiam ukladajú povinnosť poskytnúť cestujúcim stravu, ubytovanie, náhradu aj odškodnenie. Zabezpečujú aj to, že dopravné spoločnosti v EÚ si už nemôžu účtovať vyššie poplatky za cestovné lístky na základe štátnej príslušnosti a miesta nákupu. Osobitná pozornosť je venovaná aj cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a zdravotným znevýhodnením, ktorí majú právo na bezplatné asistenčné služby.

Práva cestujúcich v leteckej doprave v EÚ sa uplatňujú pre lety v rámci EÚ ale tiež aj pre lety odlietajúce z EÚ do krajiny mimo EÚ. Ak vám bol odmietnutý nástup na palubu, letecké spoločnosti by vám mali poskytnúť bezplatnú pomoc, ktorá môže zahŕňať občerstvenie, stravu a ubytovanie. Letecká spoločnosť vám tiež musí ponúknuť možnosť výberu medzi náhradou a presmerovaním. Okrem toho majú cestujúci, ktorým bol odmietnutý nástup na palubu, nárok na odškodnenie až do výšky 600 EUR.

Výška odškodnenia závisí od vzdialenosti plánovaného letu:
  • Pre lety kratšie ako 1500 km: 250 eur
  • Pre lety dlhšie ako 1500 km a kratšie ako 3500 km: 400 eur
  • Pre lety dlhšie ako 3500 km: 600 eur
Ak je váš let zrušený, máte nárok na asistenciu a tiež na odškodnenie, presmerovanie alebo návrat. V prípade meškania možnosti odškodnenia závisia od dĺžky mešakania a dĺžky letu. Cestujúci, ktorých lety boli zrušené na poslednú chvíľu, alebo prileteli do destinácie s meškaním viac než tri hodiny, majú nárok na vyššie spomenuté odškodnenie, ale s určitými obmedzeniami. Toto sa nevzťahuje na spoločnosti, ktoré ponúkajú alternatívne riešenie, ani na mimoriadne okolnosti, ako sú rozhodnutia manažmentu letovej prevádzky, politická nestabilita, nepriaznivé poveternostné podmienky alebo bezpečnostné riziká.

Pri cestovaní železnicou v rámci EÚ platia pravidlá EÚ o právach cestujúcich v železničnej doprave. Ak je váš vlak zrušený alebo mešká, prevádzkovateľ vám musí poskytnúť informácie o situácii v reálnom čase a informovať vás o vašich právach a povinnostiach. V závislosti od okolností môžete mať nárok na pomoc vo forme stravy a občerstvenia, ubytovania a odškodnenia. Práva cestujúcich autobusmi sa vzťahujú najmä na pravidelnú diaľkovú autobusovú a autokarovú dopravu, ktorá začína alebo končí v niektorej krajine EÚ. V prípade zrušenia alebo meškania môžete mať nárok na stravu a ubytovanie. Práva pre cestujúcich loďou sa zvyčajne vzťahujú na trajekty a výletné lode (námorné a riečne), ak sa vaša cesta začína alebo končí v prístave EÚ. Ak bola plavba zrušená alebo odchod meškal, môžete mať nárok na pomoc vo forme stravy a ubytovania. Ak sa váš príchod oneskorí o viac ako jednu hodinu, máte nárok na odškodnenie.

Podrobné informácie o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy sú k dispozícii na webovej stránke Vaša Európa. Do svojho smartfónu si môžete stiahnuť aj aplikáciu v slovenskom jazyku, ktorú nájdete pod názvom "Passenger rights".