štvrtok 9. februára 2023

EU: Podpora pre startupy

Softvér na počítačové videnie a robotické technológií pre ortopedických chirurgov, vizuálne vyhľadávacie technológie pre podniky a priemyselné aplikácie, rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva, inovačná fotonika, zlepšená výroba potravín so zníženými emisiami, prvý miniatúrny univerzálny analyzátor plynu pre všetky obnoviteľné plyny... To sú prvé startupy 13 spoločností s podpísanými investičnými dohodami z Fondu Európskej rady pre inovácie (fond EIC), ktorý už prijal 42 nových investičných rozhodnutí v prospech špičkových technologických spoločností. Celková suma investícií bude predstavovať 331 miliónov eur. 

Podpora je určená pre vysokorizikové startupy, aby mohli uviesť svoje inovačné technológie na trh a rozšíriť sa v oblastiach strategických pre Európu. Fond EIC je investičnou zložkou EIC Akcelerátora a je významným zdrojom financovania pre startupy a malé podniky v Európe. Kapitálové investície vo výške 500.000 až 15 miliónov eur na spoločnosť (v opodstatnených prípadoch aj viac) dopĺňajú grantové financovanie z EIC Akcelerátora o až 2,5 milióna eur. Doteraz v rámci programu Horizont Európa svoju dohodu o grante podpísalo 269 z 378 vybratých spoločností. EIC si teraz plní cieľ, ktorý jej stanovila rada EIC: podpísať dohody o grante s vybratými spoločnosťami do 4 – 5 mesiacov.

Na budúce generácie technológií v oblastiach strategických pre Európu je vyčlenených 525 miliónov eur. Medzi tieto oblasti patrí: uskladňovanie energie, kvantové alebo polovodičové komponenty, odolné poľnohospodárstvo, biomarkery rakoviny, ako aj vesmírne technológie a služby. Startupy a MSP môžu o financovanie z fondu EIC požiadať kedykoľvek pomocou platformy EIC. Žiadosť musí obsahovať propagačné video, prezentáciu a odpovede na stručný súbor otázok o ich inovácii a tíme. Odpoveď dostanú do štyroch týždňov. Ak sa dostanú do výberu, úplnú žiadosť môžu zaslať do jednej z pravidelných uzávierok: 22. marec, 7. jún, 4. október 2023.