utorok 7. februára 2023

Upozorňujeme: Nebezpečný adaptér

Na Slovensku sa podľa zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie predával nebezpečný adaptér s powerbankou. Pri jeho používaní hrozí úraz elektrickým prúdom. Vyskytovať sa však môže aj na trhoch iných krajín ako aj predávať cez internet.

Ide o multifunkčný cestovný adaptér s bezdrôtovou powerbankou, model SL-310 z Číny. Má dva USB sloty čiernej farby a jeho súčasťou je aj oddeliteľná powerbanka s dvomi USB vstupmi, z ktorých jeden je micro USB. Na bočnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol separovaného zberu, technické údaje a krajina pôvodu. Výrobok je balený v bielo čiernej kartónovej krabičke.

Uvedený adaptér nespĺňa základnú požiadavku na elektrickú bezpečnosť, pretože jeho technické vyhotovenie umožňuje zapojiť zástrčku triedy ochrany I do zásuvky adaptéra triedy ochrany II. Pri jeho používaní tak hrozí rizík úrazu elektrickým prúdom. Slovenská obchodná inšpekcia preto odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.