piatok 10. februára 2023

SR: Prechodný pokles bankrotov

V januári 2023 zbankrotovalo 448 občanov Slovenska, čo je najmenší počet osobných bankrotov za posledných 21 mesiacov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Môže za to zrejme pozastavené podávanie návrhov na osobný bankrot v Centre právnej pomoci z dôvodu prechodu na nový ekonomický systém. V najbližších mesiacoch sa tak očakáva opäť ich nárast.

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 734 osobnými bankrotmi predstavuje tohtoročný januárový počet osobných bankrotov 448 pokles o 38,96 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2022 zbankrotovalo 881 dlžníkov, ich v januári bolo o 49,15 percenta menej. „V minulom roku každý mesiac priemerne zbankrotovalo 806 dlžníkov, pričom najmenej osobných bankrotov sme zaznamenali v júli – 718. Dôvodom takéhoto výrazne nižšieho počtu osobných bankrotov v prvom mesiaci tohto roka je dočasné pozastavenie podávania návrhov na osobný bankrot v Centre právnej pomoci, ktoré v januári prechádzalo na iný ekonomický systém,“ vysvetľuje Ing. Jana Marková. Technické prekážky by mali byť odstránené v krátkom čase a podávanie návrhov bude podľa centra znovu obnovené.

V prvom mesiaci nového roka bolo vyhlásených 440 konkurzov a 8 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo vyše 91 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov. V januári zbankrotovalo 12 manželských párov. Medzi bankrotujúcimi dlžníkmi bolo aj 52 ľudí bez domova. Na mužov pripadlo 255 a na ženy 193 bankrotov. Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov boli medzi mužmi tridsiatnici a medzi ženami štyridsiatničky. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Prešovskom a v Trnavskom kraji, najmenej naopak v Nitrianskom a v Žilinskom kraji. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol vo všetkých krajoch s výnimkou Košického.